Swaans Beton heeft zijn lijn met emissiearme vloeren uitgebreid met de G6. Deze vloer combineert een lage uitstoot van ammoniak met het scheiden van de dikke en dunne fractie.

Bovenkant van G6 rooster met de extra spleten voor afvoer van urineDe G6 is een doorontwikkeling van de G4-vloer. Als extra toevoeging op de G4 beschikt de vloer over openingen in de sleuven van het vloerelement. Door deze openingen kan urine weglopen. Onder het rooster – ter hoogte van de openingen – ligt een pvc goot die de urine afvoert. Urine hoeft maximaal 60 cm te stromen naar één van de openingen. De dikke fractie wordt met een mestrobot of een mestschuif afgevoerd.

Totaalconcept

Swaans wil met de G6 een totaalconcept aanbieden van vloer, riolering en de techniek om mest te schuiven. “We gaan zelf geen mestrobots of mestschuiven maken, maar hebben er wel eentje ontwikkeld samen met een leverancier van robots”, zegt directeur John Swaans. “Onze kennis stellen we beschikbaar.” Vooralsnog kiest Swaans voor één leverancier van robots en één leverancier van mestschuiven waarmee hij de techniek gaat toepassen.

 

Het rioleringsysteem onder het G6 roosterOp dit moment test de fabrikant van betonvloeren nog twee uitvoeringen van de G6. Naast de hierboven genoemde vloer ligt er ook nog een vloer op proeflocaties waarbij de openingen in het rooster overdwars zijn uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten op de proeflocaties maakt Swaans een keuze welke vloer hij op de markt brengt. Beide typen vloeren zijn berekend op een ammoniakuitstoot van 4,8 kilo per koe per jaar bij opstallen en 2,8 bij beweiden. Hiermee wordt de ammoniakemissie teruggedrongen met ongeveer 50 procent ten opzichte van een traditionele huisvesting.

Diepe put

De vloer zoals Swaans die presenteert heeft een pvc goot en een rioleringssysteem van IC. Echter de veehouder kan er ook voor kiezen de urine in een diepe put te laten vallen. In dat geval kunnen mestflappen tussen de vloerelementen geplaatst worden zodat er geen emissie is. De dikke fractie wordt in dit geval naar het einde van de stal geschoven en belandt daar in een andere put. Swaans sluit niet uit dat een gedeelte van de dikke fractie ook door de openingen in het rooster verdwijnt, en zo bij de dunne fractie terechtkomt. “Maar dat is hooguit 15 procent. Met dit systeem scheiden we dus de mest voor het grootste gedeelte direct aan de bron.”

Lees ook: Swaans Beton introduceert emissieverlagende roosterklep

 

Mestroosters
Juni 2012