• Menu
  • Zoek
  • Login

Betonhuis initieert onderzoek naar alternatieve klinker- en cementsoorten

Betonhuis neemt het initiatief om samen met de overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven onderzoek te doen naar de ontwikkeling en/of toepassing van alternatieve klinker- en cementsoorten. Het onderzoek gaat deel uitmaken van het programma van het Bouw- en Technologie Innovatie Centrum. Verder wordt een roadmap ontwikkeld die aansluit bij het Betonakkoord. Dit akkoord is op 10 juli 2108 door de overheid, een deel van de betonindustrie en opdrachtgevers in de bouw ondertekend.

betonakkoord-660x440Ondertekening van het Betonakkoord met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W), Jacqueline Cramer en Jeannette Baljeu (Betonakkoord). (Foto: Sebastiaan ter Burg)

"Het Betonakkoord is een mooie stap in de verduurzaming van Nederland", aldus voorzitter Rob van Gijzel. "De betonsector staat voor een uitdaging om de Nederlandse milieudoelstellingen te behalen. CO2 besparing en circulariteit staan hierbij hoog op de agenda. Om invulling te geven aan het Betonakkoord wordt een roadmap ontwikkeld. Betonhuis heeft hiervoor samen met haar leden uitgangspunten geformuleerd."

Ontwikkeling roadmap Betonhuis

Voor de ontwikkeling van de roadmap van Betonhuis zijn een aantal belangrijke uitgangspunten geformuleerd. Zand, grind en kalksteen zijn geen schaarse grondstoffen en de winning ervan draagt bij aan biodiversiteit. Bij hergebuik van beton geldt dat de toepassing met de laagste milieubelasting als eerste in aanmerking komt. Met de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven wordt afgesproken om onderzoek te doen naar de ontwikkeling en/of toepassing van alternatieve klinker- en cementsoorten.

Ook stelt Betonhuis een eenduidige uitvraag van MKI voor, die geen negatieve effecten mag hebben op de recyclebaarheid. Voor de Nederlandse betonsector is er een gezamenlijk belang om de CO2-reductie in het buitenland te bevorderen. Hiervoor wordt de Rijksoverheid gevraagd zich met kracht in te zetten voor een Europees Level Playing Field.

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn