• Menu
  • Zoek
  • Login

Edwin Vermeulen volgt André Burger op als secretaris sector Cement van Betonhuis

 

Edwin Vermeulen


Sinds 1 juni 2018 is Edwin Vermeulen secretaris van de sector Cement van het Betonhuis (Cement&BetonCentrum), als opvolger van André Burger die met ingang van 1 juli 2018 vervroegd is uitgetreden. Sinds de oprichting in 2007 is André directeur geweest van het Cement&BetonCentrum, dat de belangen van de cementindustrieën in Nederland behartigt en de promotieactiviteiten bundelt.

Een van de speerpunten van het Cement&BetonCentrum was en is de CO2-problematiek. Nederland is al jaren wereldwijd koploper in het reduceren van de CO2-emissie bij de cementproductie. Al in 2012 organiseerde het Cement&BetonCentrum een CO2-top Cement waarbij de cementindustrie haar visie voor verdere verduurzaming van de cementproductie presenteerde en onderwierp aan debat. Algemeen werd en wordt gezien dat nog grote stappen kunnen worden gemaakt in de ontwerp- en gebruiksfasen van bouwwerken, zoals slank bouwen met hoogwaardige betonsoorten, intelligent construeren, het activeren van de thermische massa van betonconstructies en het hergebruik van constructies.

De sector Cement van het Betonhuis zal onder leiding van Edwin Vermeulen een stimulerende rol blijven spelen op het gebied van de promotie van verantwoorde toepassing van cement en beton en de verduurzaming van cement en beton, in samenwerking met de andere sectoren van het Betonhuis.

 

Meer informatie

 

 

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn