• Menu
  • Zoek
  • Login

Einde SBRCURnet in zicht

Logo SBRCURnet

SBRCURnet heeft het voornemen aangekondigd haar activiteiten te beëindigen. Aanleiding hiervoor zijn het wegvallen van fondsgelden en het uitblijven van concrete vervangende omzet.

"Het voelt heel dubbel om tot dit voornemen te moeten komen", aldus bestuurder Jeannette Baljeu in een persbericht. "Wij zien in de sector een grote behoefte aan een instituut dat partijen in een vroegtijdig stadium bij elkaar brengt om maatschappelijke vraagstukken te verkennen en vanuit het perspectief van de bouw tot innovatieve oplossingen te komen. Een plek waar kennis voor de hele bouwsector wordt ontwikkeld, verspreid en geborgd. Het is jammer dat deze sector-brede behoefte zich niet vertaalt in commitment om financiële middelen ter beschikking te stellen om het zelfstandig voortbestaan van SBRCURnet als brede kennisinstelling mogelijk te maken."

 

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn