• Menu
  • Zoek
  • Login

Sneller verduurzamen met vervangende nieuwbouw

In de nieuwe brochure Vervangende nieuwbouw van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw worden uiteenlopende voorbeelden gegeven van oude gedateerde huizen die in korte tijd worden vervangen door nieuwe, comfortabele en energiezuinige woningen. NVTB heeft het eerste exemplaar van deze brochure overhandigd aan Jeroen Pepers, algemeen directeur van Aedes, de vereniging van woningcorporaties in Nederland.

vorige

In de publicatie komen bewoners, corporatiedirecteuren, wethouders en omwonenden aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen met snelle vervangende nieuwbouw. Een korte bouwtijd levert tal van voordelen op: minder overlast voor omwonenden, betere arbeidsomstandigheden, een hogere bouwkwaliteit, minder afval en lagere kosten.

Snelle vervangende nieuwbouw

Bij traditionele sloop-nieuwbouw is tijdelijke huisvesting vaak de grootste kostenpost. Vervangende nieuwbouw kan samen met duurzame renovatie zorgen voor een versnelling van de verduurzaming van Nederland. De bewoner, die het startpunt vormt bij snelle vervangende nieuwbouw, wordt actief betrokken bij ontwerp en uitvoering van de woning zodat deze aansluit op zijn of haar wensen. De woning wordt voor een groot deel geprefabriceerd in de fabriek en op de afgesproken tijd en plaats geassembleerd.

Verouderde woningvoorraad

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw zijn honderdduizenden woningen aan vervanging toe. Woningcorporaties hebben te maken met een sterk verouderende woningvoorraad. Een toenemend aantal woningen voldoet niet meer aan de moderne eisen met betrekking tot veiligheid, duurzaamheid en wooncomfort. De markt vraagt om andere woningen, denk aan kleinere betaalbare woningen voor jongeren en eenpersoonshuishoudens of aan levensloopbestendige woningen voor senioren. De Nederlandse bouwindustrie zet zich graag in om Nederland in een hogere versnelling op te knappen en te verduurzamen om zo bij te dragen aan een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving.

Brochure Vervangende nieuwbouw

De digitale versie van de brochure is in te zien op de website over vervangende nieuwbouw. Op deze website vindt u ook andere voorbeelden van snelle vervangende nieuwbouw, evenals een onderzoekrapportage van TNO naar het potentieel van opschaling van vervangende nieuwbouw om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het NVTB, de vertegenwoordiger van de Nederlandse bouwindustrie.

 

Brochure Vervangende nieuwbouw

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn