• Menu
  • Zoek
  • Login

Cementgehalte betonmortel toegenomen door daling woning- en utiliteitsbouw

Uit het periodiek onderzoek naar het eindverbruik van cement en betonmortel is naar voren gekomen dat het gemiddeld cementgehalte in betonmortel 313 kg/m3 bedraagt. Dat is 10 kg/m3 meer dan uit het vorige onderzoek in 2011.

mixer hout lr

Nadere analyse van de onderzoeksresultaten leert dat het relatieve aandeel van zowel GWW als de Agrarische bouwsector sterk is toegenomen ten koste van de Woning- en Utiliteitsbouwmarkt. Juist in de GWW en Agrarische bouwmarkt wordt beton toegepast met hogere sterkteklassen en zwaardere milieuklassen. Hogere sterkteklassen en hogere milieuklassen hebben een aantoonbare relatie met de toe te passen hoeveelheid cement.

Range van gemiddeld cementgehalte per bouwsector (periode 1996-2014)

Woningbouw - nieuwbouw 295 - 305 kg/m3
Utiliteitsbouw - nieuwbouw 315 - 330 kg/m3
Agrarische bouw 305 - 340 kg/m3
GWW 325 - 355 kg/m3

 

Het gemiddeld cementgehalte is sinds 1990 gedaald van 325 naar 303 kg/m3 in 2011. Alleen in 2008 was er nog een toename waarneembaar na de implementatie van de EN 206-1/NEN 8005. Enkele andere vermeldenswaardige onderwerpen die uit het onderzoek in 2014 naar voren zijn gekomen betreffen het gebruik van groftoeslagmaterialen en van vulstoffen.

 

Groftoeslagmateriaal

In circa 20% van de leveringen van betonmortel is een hoeveelheid gerecycled materiaal aanwezig. De gebruikte materialen hiervoor zijn onder meer betongranulaat, menggranulaat, ballastgrind, kalksteen en natuursteen. Deze materialen voorzien in totaal voor 7% in de behoefte van groftoeslagmateriaal voor betonmortel.

Tot 2005 bestond het groftoeslagmateriaal in betonmortel voor het overgrote deel (95% tot 99% van alle leveringen) uit rivier- of zeegrind. Het gebruik van beton- of menggranulaat was toen nog zeer beperkt (< 1%). Riviergrind blijft anno 2014 met 68% nog wel het meest toegepaste groftoeslagmateriaal, maar dit percentage ligt nu aanmerkelijk lager dan uit de eerdere onderzoeken naar voren is gekomen.

 

Vulstoffen

Tijdens het onderzoek in 2014 werd in 50% (2011: 40%) van de ritten met betonmortel een vulstof toegepast. De meest gebruikte vulstof is poederkoolvliegas. De andere gebruikte vulstoffen zijn kalksteenmeel en gemalen hoogovenslak.

Uit de onderzoeksgegevens valt af te leiden dat in 2014 11% van alle betonmortelleveringen attestbeton betrof. Bij attestbeton vervangt poederkoolvliegas 1:1 een substantieel deel van het cement. Verder is uit het onderzoek in 2014 gebleken dat:

  • 60% van alle betonmortel wordt geleverd met truckmixers met een laadcapaciteit van 9 m3 of meer;
  • Hulpstoffen (plastificeerders, vertragers e.d.) worden toegepast in 85% van de geleverde betonmortel.

 

Registratie eindverbruik

De cement- en betonmortelindustrie registreren sinds 1989 het eindverbruik van cement en betonmortel. Dit levert een goed beeld van de ontwikkelingen in betonmortel in de afgelopen 25 jaar. Eind jaren tachtig was er nauwelijks statistische informatie beschikbaar over de toepassing van betonmortel in bouwwerken. Het CBS registreerde op bouwsectorniveau en limiteerde zijn bronnen tot bedrijven met meer dan vijftig werknemers in plaats van tien werknemers. Daarmee viel het merendeel van de betonmortelbedrijven buiten de registratie van het CBS en werd niet gebruikt als informatiebron.

Om die reden zijn de cementindustrie (voorheen VNC en nu het Cement&BetonCentrum) en de betonmortelindustrie (VOBN) gestart met een onderzoek naar het eindverbruik van cement en betonmortel. Inzicht in kwantitatieve informatie op toepassingsniveau van cement en betonmortel op landelijk en regionaal niveau is immers van belang voor het selecteren en bepalen van marketingactiviteiten. Ook ontwikkelingen op langere termijn in het gebruik van cement en betonmortel zijn van belang voor de positie van deze bedrijfstakken.

 

PDF icoonTrends in betonmortel 25 jaar Onderzoek naar eindverbruik van cement en betonmortel

 

Voor toelichting

W. Kramer, Cement&BetonCentrum, (06) 11 74 72 96, ...

R. Kerkhoven, VOBN, (0318) 55 74 74, ...

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn