• Menu
  • Zoek
  • Login

Duurzaamheid als ontwerpcriterium voor beton

Op 28 oktober 2014 presenteerde Stufib/Stutech-studiecel 63/23 bij ENCI in ’s-Hertogenbosch haar eindrapport over de duurzaamheidsaspecten van betonconstructies, uitgedrukt in CO2. Belangrijkste resultaat van het rapport is dat het aangeeft welke basisopties de moeite waard zijn om als constructeur, ontwerper en betontechnoloog mee aan de slag te gaan in het ontwerpproces om de carbon footprint van het beton te reduceren (op het niveau van de kubieke meter, het betonproduct, de constructie en/of het constructie-onderdeel).  Het studierapport vormt de verbindende schakel tussen een nieuwe rekentool “Groen Beton” van SBRCURnet en de Green Deal “Verduurzaming Betonketen”.

 bia_beton_groene_wand_blok_werk_kerkrade-91-week-12-juli_2013-week-28Steeds vaker vragen opdrachtgevers om de carbon footprint van constructies en zelfs van hele bouwwerken. De bouwvergunningverlener eist deze informatie krachtens Bouwbesluit artikel 5.9. Hoe gaan we daar als betonconstructeurs mee om? Hoe genereren we de verlangde informatie en hoe moeten we die informatie duiden? En als we dat weten, hoe kunnen we onszelf dan eventueel nog verbeteren? Deze en andere vragen kwamen tijdens de goed bezette bijeenkomst aan de orde. Er zijn drie groepen van basisopties geformuleerd; basisopties die bijna altijd een verbetering inhouden, basisopties die altijd in beschouwing moeten worden genomen en basisopties die in het algemeen niet interessant zijn om de CFP en de MKI te verlagen.

 

Het rapport van de studiecel 63/23 is vanaf einde november te bestellen bij de secretariaten van Stufib en Stutech. Het rapport zal op verschillende plaatsen opvolging gaan krijgen. De nieuwe rekentool van SBRCURnet zal vanaf januari 2015 webbased zijn. Tot dan is ze tegen kosten te downloaden als Excel-spreadsheet.      

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn