• Menu
 • Zoek
 • Login

Warmbeton paviljoen op campus TU/e

Het ontwikkelingsproject Warmbeton krijgt steeds meer gezicht en uitstraling, letterlijk en figuurlijk. Het herziene ontwerp voor een Warmbeton paviljoen toont meer allure, meer beleving van licht en comfort. De TU/e ziet het belang van zo'n living lab en biedt nu een zichtlocatie aan voor de bouw.

warmbeton duoWarmbeton krijgt steeds meer gezicht en uitstraling nu TU/e een zichtlocatie voor de bouw aanbiedt

Warmbeton is meer dan een materiaal; het is een concept voor monoliete gevels. Dat vergt een integrale benadering vanuit architectuur, constructie, bouwfysica en installaties. Het ontwikkelingsproces is daardoor gecompliceerd. Het vergt niet alleen research naar materiaal- en constructie-eigenschappen, maar ook geduld en veel overleg om de meest geëigende oplossingen te vinden. Met de researchresultaten van TU/e is de basis gelegd; voor de ontwikkeling van een bouwconcept hebben vele bureaus en bedrijven zich verbonden aan het project.

Het architectenteam Warmbeton presenteerde in september het eerste ontwerp voor het paviljoen. Na diverse sessies met de samenwerkende bedrijven en bureaus is nu het herziene ontwerp gereed. Hierin zijn de potenties van Warmbeton meer overtuigend benut. Dit overtuigde ook de commissie die toeziet op de ruimtelijke kwaliteit van de campus-inrichting een zichtlocatie aan te bieden voor de bouw van het paviljoen.

Intussen is een mock-up gemaakt van een prefab Warmbeton gevelelement. Dit heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd voor de industriële maakbaarheid. Ook kan hiermee de potentie van kozijnloze beglazing worden getoetst. De mock-up wordt gepresenteerd op de vakbeurzen GEVEL en Material Xperience tijdens de Week van de Bouw 2015, 9-13 februari, Jaarbeurs Utrecht.

 

Ultra-lichtbeton

Warmbeton is gebaseerd op ultra-lichtbeton. De belangrijkste grondstof daarvoor is geëxpandeerd glas, Liaver. De korrelgrootten van de Liaverkorrels zijn zodanig gekozen dat alle zand en grind hiermee wordt vervangen. Zo bestaat 2/3 deel van het betonvolume uit lucht dat is opgesloten in glasbolletjes, vervaardigd uit recyclingglas. Het soortelijk gewicht is dan ook evenredig gereduceerd, van 2400 naar 800 kg/m3. Maatgevend voor de thermische isolatiecapaciteit is de lambda-waarde; deze bedraagt 0,14 W/mK. Binnen een wanddikte van 50 cm kan hiermee een Rc van 3,5 m2K/W worden behaald. Bij die dikte kunnen de gevels ook vloerdragend zijn; de betondruksterkte bedraagt 10 N/mm2.

Proces en partners

Vele partijen dragen bij aan het onderzoek en aan ontwerp en bouw van het prototype gebouwtje, volgens de formule 'gesloten beurs; open source'. Zo wordt voor een bescheiden budget veel nieuwe informatie gegenereerd.

Waarde en kosten

Het Warmbeton gevelconcept zal nieuwe architectonische oplossingen mogelijk maken, omdat de bekende koudebrug-problematiek in feite is geëlimineerd. Dankzij het ontbreken van de traditionele gelaagdheid in gevelconstructies komt zelfs kozijnloze beglazing binnen bereik. Het Warmbeton gevelconcept garandeert een aangenaam thermisch binnenklimaat, vanwege de kierdichte gebouwschil en accumulatie van thermische energie. Warmbeton is een goede basis voor een techniek-arm gebouw. Installaties voor verwarming en ventilatie kunnen elegant worden geïntegreerd in de gevelwanden en vloeren. Warmbeton is per m3 materiaal relatief duur. Bij berekening van de total cost of ownership over de levensduur van het gebouw blijkt het bouwconcept concurrerend met traditionele concepten.

Marktvraag

Warmbeton kan als in 't werk beton voor grote en kleine projecten worden uitgevoerd. Warmbeton kan in de vorm van geprefabriceerde units een antwoord zijn op de nieuwe huisvestingsvraag, waarbij bestaande woningen geschikt moeten worden gemaakt voor zorgbehoevenden. Warmbeton kan een oplossing bieden voor vraagstukken van herbestemming, transformatie en renovatie waarbij nieuwe gevels nodig zijn zonder extra belasting van de te handhaven bouwconstructies.  

 

 • Cement&BetonCentrum
 • CRH Sustainable Concrete Centre
 • TU-Eindhoven, faculteit Bouwkunde

 

 • Bartels ingenieursbureau
 • bureaubakker
 • Cementbouw Betonmortel
 • CRH Structural
 • DGMR
 • ENCI Betonlaboratorium
 • Guardian Glass
 • Geelen Beton
 • Janssen de Jong
 • LIAS Benelux
 • Mebin
 • Scheuten Glas
 • Sweegers De Bruin
 • Zonneveld ingenieurs

 

 • uit het Booosting netwerk:

Architectenteam Warmbeton – Eduard Böhtlingk, Allard de Goeij, Rob Korver

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn