• Menu
  • Zoek
  • Login

Oud-minister Cramer keynote op Dag van Betontechnologie

Op 30 maart 2017 organiseert de Betonvereniging, in samenwerking met o.a. het Cement&BetonCentrum, de tweede Dag van de Betontechnologie. Het evenement vindt plaats in Fort Lent te Nijmegen-Lent. Blikvanger is oud-minister Jacqueline Cramer, die de toekomst van betontechnologie in het internationale speelveld zal duiden.

Dag Betontechnologie Ruimte voor de WaalPromenadebrug (foto: ruimtevoordewaal.nl)

De dag is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor betontechnologen, maar juist ook voor constructeurs en aannemers. Betontechnologie is immers mede voor die beroepsgroepen een steeds belangrijker vakgebied. Naast een plenair programma aan begin en eind, worden verschillende parallelsessies gehouden. In de ochtend kan bovendien aan een of meer excursies worden deelgenomen.

Smeermiddel tussen ontwerp en uitvoering

Betontechnologie wordt vaak als smeermiddel gezien tussen ontwerp en uitvoering. Het vakgebied maakt de ideeën van de constructeur mogelijk en het leven van de aannemer een stuk comfortabeler. Wil de constructeur een hogere aanvangssterkte of juist een hoge eindsterkte? Moet de constructie waterdicht zijn of is een lange levensduur vereist? En hoe zit het dan met de scheurvorming? Welke prestatie-eisen worden er gesteld aan het beton? Hoe zit het met de verwerkbaarheid, wat is de relatie met de bekisting (het uiterlijk), kan de betonspecie just-in-time worden geleverd en hoeveel kost dit allemaal? Allemaal vragen waarop betontechnologie een antwoord kan geven.

Thema: Duurzaamheid

Vrijwel alle ontwikkelingen in de betontechnologie staan momenteel in het teken van de duurzaamheid. Of het nu gaat om alternatieve cementsoorten of toeslagmaterialen, ook ontwerpaspecten en uitvoeringsmethoden hebben hun invloed op de carbon footprint. Drie parallelsessies besteden aandacht aan respectievelijk Duurzaam ontwerpen, Duurzaam schoon beton en Alternatieve materialen. In de vierde parallelsessie worden het ontwerp en de uitvoering van de Verlengde Waalbrug en de Promenadebrug uitvoerig toegelicht; het geven van de juiste betontechnologische adviezen speelde hier een doorslaggevende rol.

De plenaire sessie wordt geopend door prof.dr.ir. Klaas van Breugel van de TU Delft. Behalve een update van 'zijn' DREAM CODE (versie 3.0), zal hij ook ingaan op het onderwerp Aging of Infrastructure.

Daarna is het de beurt aan prof.dr. Jacqueline Cramer, oud-minister van VROM en tegenwoordig hoogleraar aan de faculteit Geosciences van de Universiteit Utrecht. Zij zal de aanwezigen meenemen naar het internationale speelveld en de mogelijkheden daarin voor onze betonsector.

De dag wordt afgesloten door prof.ir. Simon Wijte van de TU Eindhoven. Zijn inleiding zal handelen over het onderwerp Sustainable Construction. Daarbij gaat hij onder meer in op de gevolgen voor ontwerp en uitvoering van het hanteren van de 91-daagse sterkte, een fenomeen dat het best tot zijn recht komt als constructeur, aannemer en technoloog hiervoor nauw samenwerken.

Excursies

In de ochtend is er de mogelijkheid deel te nemen aan een aantal begeleide excursies. Zo kan er een bezoek worden gebracht aan de werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Waal, inclusief de Verlengde Waalbrug en Promenadebrug. Ook de nieuwe winlocatie voor zand en grind in Bemmel heeft dan zijn poorten geopend.

 

Meer informatie

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

Betontechnologie

BetontechnologieBeton is een robuust materiaal, sterk en duurzaam. Als je het goed ontwerpt en uitvoert, zijn betonproducten en -constructies zeer goed bestand tegen een veelheid van belastingen en mogelijke aantastingen.

Betontechnologie