• Menu
  • Zoek
  • Login

Nieuws

Beton met minder cement !?

De maatschappij verduurzaamt en dat raakt ook beton. Tal van initiatieven beogen een verlaging van het CO2-profiel van beton. Maar wat als echte innovaties, zoals nieuwe typen cementklinker of CO2-afvang bij de productie van cementklinker, nog op zich laten wachten? Wat als we het CO2-profiel van beton verlagen door middel van de 'kaasschaafmethode'; gewoon wat minder cement of wat minder klinker? Dan kan 10% CO2-winst veel onderhoud en een 50% kortere levensduur betekenen. Tel uit je milieuwinst!

Lees verder

Cement uit beton peuteren?

In het NOS-journaal van 28 februari 2017 wordt het recyclen van cement wel erg simpel voorgesteld. Geavanceerde recyclingtechnieken zouden een bijdrage kunnen leveren aan het verder verkleinen van de milieu-impact van beton, maar zowel de milieu- als kostenvoordelen zijn in vergelijking met traditioneel betongranulaat onzeker.

Lees verder

Drie nieuwe betonnen bruggen in de A27

Het traject A27 Houten-Hooipolder krijgt volledig nieuwe betonnen bruggen. De Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden vervangen in plaats van versterkt omdat dit op de langere termijn goedkoper is en een betere garantie geeft op een vlotte doorstroming van het verkeer.

Lees verder

Cement- en betonsector kiest voor één belangenorganisatie

De cement- en betonindustrie gaat haar krachten bundelen in één belangenorganisatie. De verschillende sectoren behouden hun identiteit en zullen optimaal vertegenwoordigd zijn in de collectieve belangenbehartiging.

Lees verder

Beton is volledig circulair!

In de publicatie 'Nederland Circulair in 2050' wordt aangegeven dat we dan alleen nog duurzaam geproduceerde, hernieuwbare of algemeen beschikbare grondstoffen gebruiken en zo weinig mogelijk afval achterlaten. Heeft dit consequenties voor de wijze waarop we nu beton produceren en recyclen?

Lees verder

Nieuw certificatiesysteem Beton Bewust|CSC

Het nieuwe Beton Bewust|CSC certificatiesysteem voor verantwoord geproduceerd beton is vanaf 1 februari 2017 beschikbaar voor de Nederlandse markt.

Lees verder

Workshop Beton in de infrastructuur 'Slim verbinden'

Betoninfra en CROW gaan tijdens de Infratech (Ahoy Rotterdam) op een actieve manier kennisdragers en kennisvragers slim met elkaar verbinden. In samenwerking met Miriam Notten van LaRed, specialist in netwerkend werken, is een interactieve sessie ontworpen over Beton in de infrastructuur 'Slim verbinden van kennis en kennissen'.

Lees verder

Oud-minister Cramer keynote op Dag van Betontechnologie

Op 30 maart 2017 organiseert de Betonvereniging, in samenwerking met o.a. het Cement&BetonCentrum, de tweede Dag van de Betontechnologie. Het evenement vindt plaats in Fort Lent te Nijmegen-Lent. Blikvanger is oud-minister Jacqueline Cramer, die de toekomst van betontechnologie in het internationale speelveld zal duiden.

Lees verder

Grijs is het nieuwe groen

Beton blijkt meer CO2 vast te leggen dan gedacht. NRC bericht dat de betonconstructies die in de afgelopen eeuw zijn gebouwd, bijna de helft opnemen van alle CO2 die jaarlijks vrijkomt bij de productie van cement, de basis van beton.

Lees verder

De krachtige mix

Op 17 november vond in Rotterdam de jaarlijkse Betondag plaats. Onder het thema Een krachtige mix presenteerden de brancheorganisaties uit de cement- en betonwereld zich in een gezamenlijke stand.

Lees verder
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn