• Menu
  • Zoek
  • Login

Cement&BetonCentrum

Wat we doen

Wat we doen

Het Cement&BetonCentrum houdt zich bezig met marktonderzoek, communicatie, kennisoverdracht, technisch onderzoek en regelgeving. We streven hierbij naar functionele samenwerkingen binnen de betonsector.

 

Activiteiten Cement&BetonCentrum

In ons takenpakket onderscheiden we de volgende hoofdzaken:

  • marketing en promotie voor beton;
  • public affairs, gericht op wet- en regelgeving voor cement en beton.

We richten ons in de eerste plaats op algemene betoninformatie, niet gebonden aan een specifieke toepassing. Onderwerpen als duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, schoonheid en bruikbaarheid behoren tot ons domein.

In opdracht van het Cement&BetonCentrum geeft Aeneas Media diverse vakbladen en studieboeken uit op het gebied van cement en beton.

 

Betonhuis

Betonhuis is de koepelorganisatie waarin Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), Cement&BetonCentrum (C&BC) en Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) vertegenwoordigd zijn.

Betonhuis is het aanspreekpunt binnen de betonsector, een innovatief kenniscentrum en expert op het gebied van duurzaam bouwen met beton. Betonhuis vertegenwoordigt 300 bedrijven in verschillende sectoren en is gevestigd in Woerden.

Cement&BetonCentrum maakt gebruik van de kennis van de medewerkers werkzaam in Betonhuis. Deze mensen houden zich bezig met beleidsvoorbereiding van onderwerpen die door de leden, externen en henzelf zijn ingebracht. Betonhuis, maar ook de sector cement specifiek faciliteert bijeenkomsten, doet onderzoek naar beleidsaspecten en werkt deze uit. Wanneer besluitvorming heeft plaatsgevonden, draagt het bureau zorg voor een adequate uitvoering en afwikkeling.

 

Vakinformatie

Onze marktcommunicatie is gestructureerd naar doelgroepen. De continuïteit daarin wordt verzekerd door de vakinformatie die we zelf of gezamenlijk met andere partijen uitgeven:

  • Cement (vakblad en website over betonconstructies);
  • Betoniek (vakblad en website over betontechnologie en uitvoering);
  • Tektoniek (website en evenementen over architectuur in beton);
  • Agrabeton Nieuwsbrief (nieuwsbrief over advies en bouwen in de agrarische sector);
  • BetonInfra Nieuwsbrief (nieuwsbrief over beton in de infrabouw);
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn