• Menu
  • Zoek
  • Login

Cement&BetonCentrum

Wie we zijn

Wie we zijn

Het Cement&BetonCentrum behartigt de belangen en bundelt de promotieactiviteiten van drie aangesloten cementindustrieën met een commercieel belang op de Nederlandse markt.

Doelstelling is het gebruik van cement in Nederland te bevorderen, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.

 

Werkwijze

Het Cement&BetonCentrum richt zich als communicatie- en netwerkorganisatie op diegenen die beslissen en adviseren over materiaaltoepassing in de bouw. We richten ons op promotie door kennisoverdracht en het onderling verbinden van diverse doelgroepen in het ontwerp en de uitvoering van bouwconstructies.

In opdracht van het Cement&BetonCentrum geeft Aeneas Media diverse vakbladen en studieboeken uit op het gebied van cement en beton.

 

Organisatie

cementtrucks-leden-2016-4 = 1200x500

Het Cement&BetonCentrum is een vereniging waarvan de volgende bedrijven lid zijn:

Het beleid en de activiteiten van de vereniging worden bepaald door het bestuur, dat zich daarbij laat adviseren door een aantal commissies. Een kleine permanente organisatie onder leiding van een directeur vormt het uitvoerend orgaan van de vereniging.

 

Betonhuis

Betonhuis is de koepelorganisatie waarin Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), Cement&BetonCentrum (C&BC) en Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) vertegenwoordigd zijn.

Betonhuis is het aanspreekpunt binnen de betonsector, een innovatief kenniscentrum en expert op het gebied van duurzaam bouwen met beton. Betonhuis vertegenwoordigt 300 bedrijven in verschillende sectoren en is gevestigd in Woerden.

 

Cement&BetonCentrum maakt gebruik van de kennis van de medewerkers werkzaam in Betonhuis. Deze mensen houden zich bezig met beleidsvoorbereiding van onderwerpen die door de leden, externen en henzelf zijn ingebracht. Betonhuis, maar ook de sector cement specifiek faciliteert bijeenkomsten, doet onderzoek naar beleidsaspecten en werkt deze uit. Wanneer besluitvorming heeft plaatsgevonden, draagt het bureau zorg voor een adequate uitvoering en afwikkeling.

 

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn