• Menu
  • Zoek
  • Login

Duurzaam bouwen met beton

Voorbeeldprojecten

Voorbeeldprojecten energiezuinige gebouwen

Soms wordt de mening gehoord dat de combinatie van duurzaam bouwen met cement en beton niet zo voor de hand zou liggen. De vraag veronderstelt een moeizame relatie tussen beton en duurzaam bouwen. Dat is niet terecht. Duurzaamheid in de zin van sustainability hangt nauw samen met technische duurzaamheid.

Haus Gartner Chur 2Gartmann Haus in Chur (CH), duurzaam gebouwd in lichtbeton


Robuust

Robuuste constructies die gedurende een lange onderhoudsvrije levensduur tolerant zijn voor veranderingen in gebruik, zijn een belangrijke pijler onder het duurzaam bouwen.

 

Thermische massa

De grote thermische capaciteit van beton kan bijdragen aan forse energiebesparing in gebouwen. In thermisch actieve gebouwen worden betonnen draagconstructies integraal onderdeel van het energieconcept. Een prima basis dus om tot energieneutrale gebouwen te komen.

 

Beton en Milieu

Soms zijn er ook spanningen tussen milieu en beton. Bouwen is onvermijdelijk een belasting van het milieu; ook bouwen met beton. Daarom moeten we beton daar gebruiken waar het goed presteert. En een betonsoort gebruiken die geschikt is voor de toepassing. Kort gezegd: lichtbeton waar het licht kan zijn, zwaar beton waar zwaar nodig is. Met die benadering is nog veel milieuwinst te behalen.

 

Renovatie

Sloop van oude gebouwen is niet altijd de enige optie. Voorwaarde is  dat de primaire draagconstructie 'duurzaam' is. Door innovatief te renoveren kunnen zulke gebouwen weer jaren mee. 

 

Projectdocumentatie

In Duurzaam Gebouwd Magazine heeft het Cement&BetonCentrum in de afgelopen jaren vele voorbeeldprojecten gepubliceerd. Deze documentatie inspireert, motiveert en stimuleert tot het intelligent toepassen van beton. Uiteindelijk doel: het behalen van een voorbeeldige prestatie op het gebied van Duurzaam Bouwen.

Voorname component van deze documentatie is het bevorderen van de waardering voor thermische massa, als drager van comfortabele en energiezuinige gebouwen, in uiteenlopende sectoren.

Onderzoek naar de carbon footprint van woningen, met specificaties naar bouwmaterialen en installaties.

Bij de productie van cement komt CO2 vrij. Ongeveer 5% van de CO2 die wereldwijd in de atmosfeer terecht komt door toedoen van de mens is afkomstig van de cementindustrie. In Nederland is dat niet meer dan 1%. Nederland is met het verlagen van de CO2-footprint van cement wereldwijd koploper.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

Energiezuinige gebouwen

Warmtewinmuur

In Duurzaam Gebouwd Magazine heeft het Cement&BetonCentrum vele voorbeelden van energiezuinige gebouwen gepubliceerd. Deze documentatie inspireert, motiveert en stimuleert tot het intelligent toepassen van beton.

Voorbeeldprojecten energiezuinige gebouwen