• Menu
  • Zoek
  • Login

Duurzame betonverhardingen

Efficiënt gebruik van grondstoffen

Duurzaamheid van betonverhardingen

"Duurzame wegen maken op efficiënte wijze gebruik van natuurlijke grondstoffen, met respect voor de leefomgeving gedurende de volledige levenscyclus; ze verbeteren de transportmogelijkheden voor de gehele gemeenschap; ze leveren sociaal-maatschappelijke diensten op vlak van mobiliteit, veiligheid en comfort door middel van doordachte keuzes in het ontwerp, de aanleg, het onderhoud, de renovatie en sloop."

vorige

 

PLANET

Betonwegen en milieu

  • De milieukosten van betonwegen zijn gunstiger vanwege de lange levensduur;
  • Het milieu-effect van het verkeer gedurende de levensduur is ten minste tienmaal groter dan het milieu-effect van aanleg, onderhoud en uitgebruikname;
  • Beton is een inert materiaal, is 100% recyclebaar en hoogwaardig te hergebruiken.

Een uitvoerige lijst van argumenten staat op pijlenKennisportaal BetonInfra

 

 

PROSPERITY

Betonwegen en economie

  • Lifecycle Cost Analyse toont aan dat de lagere investeringskosten van een asfaltverharding niet opwegen tegen de langetermijnvoordelen van een betonverharding;
  • Het hoger reflecterend betonoppervlak kan een besparing op investerings- en energiekosten voor verlichting opleveren tot 30%;

Voor meer argumenten ga je naar pijlenKennisportaal BetonInfra

 

 

PEOPLE

Betonwegen en de maatschappij

  • Een nieuwe betonweg kan na 4 tot 7 dagen door het verkeer in gebruik worden genomen;
  • Betonwegen zijn onderhoudsarm; dit vergroot de beschikbaarheid en mobiliteit;
  • De blijvende langsvlakheid van het betonoppervlak draagt in hoge mate bij aan het rijcomfort;

Meer argumenten zijn te vinden oppijlenKennisportaal BetonInfra

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

BetonInfra Nieuwsbrief

logo

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over toepassingen van beton in de wegenbouw?
Meld u zich dan aan voor de digitale BetonInfra Nieuwsbrief.

 

     Aanmelden Nieuwsbrief       

Kennisplatform Betonwegen

 

Kennisplatform Betonwegen - logo klein

Het Kennisplatform Betonwegen zet zich in om kennis te ontsluiten en praktisch toepasbaar en toegankelijk te maken. Lid worden kan diegene die professioneel werkzaam is in beheer, ontwerp, advies, uitvoering, kwaliteitsbeheersing, kennisontwikkeling van weginfrastructuur en die kennis wil verkrijgen en/of delen met andere professionals. 

Meer informatie