• Menu
  • Zoek
  • Login

Ceintuurbaan Bussum

Belangrijke verkeersader

Herinrichting Ceintuurbaan Bussum

Bij het ontwerp en de uitwerking van het plan van de gemeente Bussum voor de herinrichting van de Ceintuurbaan ten behoeve van verkeersveiligheid en leefbaarheid, kreeg Oranjewoud de vraag voorgelegd om de voor- en nadelen van een asfalt- of betonverharding voor de fietspaden op een rijtje te zetten.

vorige

De Ceintuurbaan is één van de belangrijkste ontsluitingswegen in Bussum en is ook voor de regio een belangrijke verkeersader. Op de Ceintuurbaan zijn de vrijliggende fietspaden uitgevoerd in betontegels. De betontegels in combinatie met wortelopdruk zorgt voor veel discomfort en noodzaak tot extra onderhoud. Mede om deze reden is besloten om bij de herinrichting van de Ceintuurbaan de vrijliggende fietspaden uit te voeren in een gesloten verharding. Hierbij kon gekozen worden voor een asfalt- of een betonverharding. Beide verhardingssoorten hebben voor- en nadelen.

 

Randvoorwaarden

In de wegenbouw zijn er vaak meerdere oplossingen die voldoen aan technische randvoorwaarden zoals draagkracht en levensduur. De verschillende oplossingen kunnen goed met elkaar vergeleken worden als het gaat om aanlegkosten. Maar de keuze blijkt heel wat ondoorzichtiger te zijn op het moment dat er andere factoren meespelen zoals onderhoudskosten of milieueffecten. Om ook deze en andere factoren mee te laten wegen, werd voor het advies gebruik gemaakt van het 'Afwegingsmodel Wegen' van CROW.

Voor de keuze van een asfalt- of betonfietspad op de Ceintuurbaan zijn de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen:

  • milieukosten;
  • aanleg- en beheerkosten;
  • onderhoud (weerstand tegen wortelopdruk);
  • comfort (vlakheid, beperking overlast door wortelopdruk);
  • inpassing in landschap (visueel).

 

Conclusie

De keuze tussen een beton- en een asfaltverharding voor het fietspad langs de Ceintuurbaan dient gemaakt te worden op basis van diverse criteria. Als hulpmiddel hiervoor kan het 'Afwegingsmodel Wegen' van CROW worden gebruikt. De uitkomst is vanzelfsprekend afhankelijk van de gekozen keuzecriteria en de weging die daaraan toegekend wordt.

In dit advies zijn in overleg met de opdrachtgever de wegingsfactoren en beoordelingsaspecten bepaald die relevant zijn voor de Ceintuurbaan. Hierbij slaat de balans duidelijk door naar een betonverharding. Waarbij met name de langere levensduur, de beperkte onderhoudskosten, de milieubelasting en de weerstand tegen wortelopdruk positief scoren.

De totale lengte van de nieuwe betonnen fietspaden bedraagt circa 3.000 m; de breedte van de paden is 2,60 m. Bij de aanleg van het fietspad is de opsluitband tussen fiets- en voetpad in dezelfde werkgang aangebracht in beton en ter plaatse van de inritten verlaagd.

Bron: Rapport Oranjewoud


Duurzaamheid betonnen fietspaden

Bij de duurzaamheid van betonnen fietspaden gaat het niet alleen om de levensduur, maar ook om de milieubelasting die gepaard gaat met aanleg en instandhouding. De levensduur van beton is hoog, ten minste 50 jaar. Dat geldt ook voor betonnen fietspaden die volgens de huidige ontwerp- en uitvoeringsregels zijn aangelegd. Gedurende die periode blijft het oppervlak voldoen aan de eisen van zowel gebruiker (vlak en stroef) als beheerder (nauwelijks onderhoud).

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

BetonInfra Nieuwsbrief

logo

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over toepassingen van beton in de wegenbouw?
Meld u zich dan aan voor de digitale BetonInfra Nieuwsbrief.

 

     Aanmelden Nieuwsbrief