• Menu
  • Zoek
  • Login

Martktinformatie

Beton

Betonmarkt

Betonproductie

Het overgrote deel van het in Nederland gebruikte cement wordt verwerkt in beton. 
Bij een gemiddeld cementverbruik in de afgelopen tien jaar van 4,7 miljoen ton per jaar wordt jaarlijks in totaal circa 13 miljoen m³ beton geproduceerd; circa 7,5 miljoen m³ door de betonmortelindustrie en circa 4,5 miljoen m³ door de betonproductenindustrie. De rest van het cement wordt gebruikt voor metselmortels, vloerspecies en dergelijke. 

 

vorige

 

Betongebruik

Het betongebruik van gemiddeld circa 13 miljoen m³ komt globaal overeen met 0,75 m³ beton per inwoner, en dat elk jaar opnieuw.

 

Verdeling per m3 (1.000 liter) naar producenten, sectoren en toepassingen

Productleverancier liter totaal liter/ sector  sector
Betonmortel 550

205

175

60

65

45

Woningbouw

Utiliteitsbouw

Agrarische bouw

Grond- Water- en Wegenbouw

Overig

Betonproducten 350

130

150

40

40

Elementen voor woning- en utiliteitsbouw

Straatstenen, tegels en metselstenen

Heipalen

Rioleringen en overige toepassingen

Handelaren in
bouwmaterialen

50 50 Voor bouwaannemers en doe-het-zelvers
Aannemers 25 25

Voor GWW-aannemers voor onder meer betonwegen, busbanen wegfunderingen

Droge mortelindustrie 25 25 Voor metsel- en vloerspecies

 

Betonmortelindustrie

De betonmortelindustrie levert met truckmixers de betonspecie af op de bouwplaats. De aannemer verwerkt dit halffabrikaat in het bouwwerk; zo'n 550 liter per inwoner per jaar.
Ongeveer 205 liter hiervan wordt gebruikt voor woningbouw, met name voor funderingen en vloeren.
Verder wordt er circa 235 liter per inwoner verwerkt in onder meer kantoor-, school- en bedrijfsgebouwen en agrarische gebouwen, zoals stallen, schuren en kassen.De resterende 110 liter wordt toegepast in bruggen, viaducten, kademuren en overige toepassingen.

 

Betonproductenindustrie

De betonproductenindustrie verwerkt jaarlijks per inwoner circa 350 liter tot kant-en-klaar verharde betonproducten. Ongeveer 150 liter hiervan wordt gebruikt voor de productie van straatstenen, tegels, betonnen metselblokken en- stenen. Zo'n 130 liter vindt zijn toepassing in allerlei elementen voor de woning- en utiliteitsbouw. Dit zijn vooral vloer- en wandelementen, maar ook bijvoorbeeld dakpannen. Daarnaast wordt 40 liter gebruikt voor heipalen en nog eens 30 liter voor rioolbuizen en -putten en overige toepassingen.

 

Bouwmaterialenhandelaren

De bouwmaterialenhandelaren verkopen voornamelijk verpakt cement aan aannemers. Deze verwerken daarmee nog eens zo'n 50 liter per inwoner per jaar op hun bouwplaatsen.

 

Aannemers

Aannemers in de wegenbouw verwerken circa 25 liter in verhardingsconstructies zoals betonwegen, busbanen, fietspaden en rotondes.

 

Droge mortelindustrie

Droge mortel wordt in silo's aangeleverd op de bouwplaats en wordt met name gebruikt voor vloer-, metsel- en voegspecies. Al met al goed voor 25 liter per inwoner per jaar.

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn