• Menu
  • Zoek
  • Login

Marktinformatie

Cement

Cementmarkt

Cementproductie

Nederland kent slechts één cementproducent: de Eerste Nederlandse Cementindustrie (ENCI) BV.

ENCI heeft drie productielocaties en wel in Maastricht, Rotterdam en IJmuiden en produceert een substantieel deel van het cementgebruik in Nederland. Daarnaast wordt met name vanuit de ons omringende landen cement geïmporteerd. 

vorige

 

Cementverbruik in Nederland

In 2000 werd een record cementverbruik vastgesteld van 6,25 miljoen ton.

In 2008 bereikte het cementverbruik in Nederland bijna het volume van het recordjaar 2000, maar bleef steken op bijna 6.200 kT. De stijging betrof 4,9% ten opzichte van 2007.

In 2009 en 2010 is, als gevolg van de economische teruggang, een daling van het cementverbruik opgetreden van in totaal circa 25%.

In 2011 is een toename van het cementverbruik waargenomen van 8%, mede veroorzaakt doordat 2010 twee winterperiodes kende.

In de periode 2012 tot en met 2015 daalde het cementverbruik tot een niveau van net onder de 4.000 kT.

In 2016 en 2017 nam het cementverbruik weer toe.

Voor 2018 en 2019 wordt een verdere stijging verwacht tot circa 5 miljoen ton.

 

Cementverbruik in Nederland 1998-2018

grafiek-cementafzetCementverbruik in Nederland in kT

 

Cementverbruik in Nederland naar type cement

Het aandeel hoogovencement binnen het totale cementverbruik ligt al jaren tamelijk stabiel in een bandbreedte van 50 à 60%. Circa 35% betreft portlandcementen (CEM I); de rest is onder meer portlandvliegascement (CEM II) en overige cementen. Al decennialang is Nederland het land waar hoogovencement het meest wordt toegepast.

 

Cementverbruik in Nederland naar klantgroepen

Circa 50 à 55% van het cementverbruik in Nederland wordt door de betonmortelindustrie verwerkt voor in het werk gestort beton op de bouwplaatsen.

De betonproductenindustrie, waar fabrieksmatig betonproducten worden vervaardigd, neemt zo'n 35 à 40% van het cementverbruik voor haar rekening.

Het overige cement vindt zijn weg naar de bouw via aannemers, bouwmaterialenhandelaren en leveranciers van onder meer vloer- en metselspecies.

 

Beton als bouwmateriaal

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn