• Menu
  • Zoek
  • Login

Martktinformatie

Infrastructuur

Infrastructuur

GWW-bouwproductie

Met een omvang van ruim 14 miljard euro in 2017 voor de totale Grond-, Water- en Wegenbouwproductie bedraagt het aandeel hiervan in de totale bouwproductie 23%. De verhouding nieuwbouw en onderhoud hierbij is 60% : 40%.

Voor 2018 wordt een toename verwacht van 7% voor nieuwbouw en 3% voor herstel- en verbouw. 

(bron: EIB januari 2018)

vorige

 

Activiteiten GWW-markt

De GWW-markt omvat niet alleen activiteiten voor de infrastrucuur, zoals auto(snel)-, spoor- en waterwegen en waterkeringen, maar ook voor het bouwrijp maken van bouwlocaties voor woningbouw en industrie.

(Bouw)werkzaamheden voor secundaire en tertiaire wegen, waterzuivering, riolering, energievoorziening, telecommunicatie e.d. worden eveneens tot deze sector gerekend.

 

Beton goed op weg

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

BetonInfra Nieuwsbrief

logo

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over toepassingen van beton in de wegenbouw?
Meld u zich dan aan voor de digitale BetonInfra Nieuwsbrief.

 

     Aanmelden Nieuwsbrief