• Menu
 • Zoek
 • Login

Vezelbeton

Traditionele wapening vervalt

Vezelbeton

De eigenschappen van beton kunnen worden verbeterd door staalvezels en/of kunststofvezels toe te voegen. Voor bepaalde toepassingen kunnen staalvezels zelfs de traditionele wapening geheel of gedeeltelijk vervangen.

 

Staalvezels

Staalvezels worden in beton toegepast om enerzijds de cementsteen te versterken (microniveau) en anderzijds om als wapening te functioneren (macroniveau).
Het constructief rekenen met staalvezels in beton vergt een totaal andere benadering dan het rekenen met conventioneel gewapend beton.

Vezelversterkt betonRekenen met staalvezels in beton vraagt een andere benadering dan rekenen met conventioneel gewapend beton


De prestatie van staalvezels komt vooral tot uiting in de eigenschappen van het verharde beton:

 • verbeterd nascheurgedrag/buigtaaiheid;
 • buigtaaiheidswaarde R: 1,5 tot max. 1;
 • verhoging scheurweerstand;
 • betere scheurverdeling;
 • verbeterde brandwerendheid;
 • verbeterde stabiliteit.

 

Staalvezels zijn in talloze varianten op de markt. Het functioneren wordt vooral bepaald door:

 • de keuze van de vezel (lengte, diameter, vorm, aanhechtgedrag);
 • de hoeveelheid vezels per m3 beton;
 • een juiste aanpassing van de samenstelling van de betonspecie (vooral in het fijne gebied) om een optimale omhulling en hechting van de vezels mogelijk te maken.

Ten slotte is het uiteraard heel belangrijk dat de vezels goed homogeen in de betonspecie zijn verdeeld. De doseringsgrootte ligt meestal tussen 25 en 50 kg/m3; voor speciale toepassingen zijn echter veel hogere doseringen mogelijk.

 

Polypropyleenvezels

VezelbetonVezels geven een verbeterde samenhang aan betonspecieDe polypropyleenvezels die in beton worden toegepast zijn over het algemeen zeer dunne en circa 10 – 20 mm lange vezels. Ze zijn vooral effectief in betonspecie door de enorm grote hoeveelheid vezels die wordt ingebracht. Bij doseringen, globaal variërend van circa 500 tot 2500 gram per m3 betonspecie, worden tussen  tientallen tot honderden miljoenen vezels ingebracht, afhankelijk van diameter en lengte.

Met de toevoeging van polypropyleenvezels kunnen in betonspecie heel verschillende effecten worden beoogd. De mate waarin deze worden gerealiseerd wordt sterk beïnvloed door de vezeleigenschappen: diameter, lengte, oppervlaktestructuur, vorm (enkele vezels, zogenoemd monofilament of de 'netjesvorm': de gefibrileerde vezel).

 

Samenhang

In de eerste plaats geven de vezels aan betonspecie een verbeterde samenhang. Dit kan het ontmengingsrisico in sommige toepassingen verminderen en een positieve invloed hebben op de gevoeligheid van de betonspecie voor plastische krimp.

 

Brand

Een heel ander effect is de verbetering van de gevoeligheid voor afspatten bij zeer hoge temperatuurbelastingen, bijvoorbeeld door brand. De snel wegsmeltende vezeltjes creëren hier ontsnappingskanaaltjes voor de stoom die bij snel oplopende temperaturen in het beton uit het in beton aanwezige vocht ontstaat.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

Brandveiligheid

 

Betonconstructies bieden in het geval van een brand bescherming aan personen, eigendom en milieu. Mits goed ontworpen en uitgevoerd zijn betonconstructies zelfs tegen de meest extreme brandsituaties bestand. Ongeacht of het gaat om woningen, opslagloodsen of tunnels.

PDF icoonBrandveiligheid natuurlijk met beton