• Menu
  • Zoek
  • Login

Materiaaleigenschappen van beton

Materiaaleigenschappen

Beton is een verzamelnaam. Ruim opgevat zouden alle mengsels van korrelachtige materialen die met cement zijn gebonden tot een steenachtig materiaal, beton kunnen worden genoemd. Het is onmogelijk voor al zulke mengsels eigenschappen te beschrijven.

 

Volumieke massa

Een zinvolle en bruikbare afbakening is een indeling naar volumieke massa. Veel betoneigenschappen zijn direct of indirect gekoppeld aan de volumieke massa.

De betonnorm NEN-EN 206-1 onderscheidt op basis van (kunstmatige, ovendroge) volumieke massa de volgende betonsoorten:

  • lichtbeton 800 - 2000 kg/m³
  • normaal beton 2000 - 2600 kg/m³
  • zwaar beton > 2600 kg/m³

De variatie in volumieke massa ontstaat door (gedeeltelijke) vervanging van het gebruikelijke zand en grind door licht of juist zwaar toeslagmateriaal.

vorige

 

Betonsoorten

Andere verdelingen zijn mogelijk op basis van uitvoeringsmethode, zoals in het werk gestort beton, prefab beton, spuitbeton. Ook bijzondere eigenschappen maken een indeling mogelijk, zoals hogesterktebeton, vloeistofdichtbeton, vuurvast beton en schoon beton. Elke betonsoort heeft zo zijn eigen specifieke eigenschappen.

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

Innovaties in beton

3D-betonprinten-1-CC_Curve_House-600x400De ontwikkeling van het materiaal beton staat niet stil. Betontechnologen ontwikkelen nieuwe betonsamenstellingen voor steeds uiteenlopender toepassingen, al of niet in samenwerking met ander materialen.

Innovaties in beton

 

 

Betoniek-logo

 

 

Betoniek is hét platform over technologie en uitvoering van beton. Onderdeel van het platform zijn twee vaktitels, Betoniek Standaard en Betoniek Vakblad. Daarnaast biedt het platform een uitgebreide website, met onder meer nieuws en een compleet archief van alle artikelen.

Bezoek Betoniek

BetonLexicon

Het BetonLexicon is het woordenboek voor cement- en betongerelateerde informatie. De woorden/begrippen die in de wereld van cement en beton veel worden gebruikt, zijn bijeengezet en voorzien van de meest zuivere omschrijving.

BetonLexicon