• Menu
  • Zoek
  • Login

Materiaaleigenschappen

Mechanische eigenschappen van beton

Materiaaleigenschappen normaal- en zwaarbeton

 

Materiaaleigenschappen normaal- en zwaarbeton volgens NEN-EN 1992-1-1

(in N/mm2)

 

Sterkteklasse
ck
ck,cube
f cd
ctm
ctk,0,05
f ctd
Ecm
C8/10 10  5,3  1,20  0,84   0,56 25300 
C12/15 12 15 8,0 1,57  1,10  0,73 27100
C16/20 16 20 10,7 1,90  1,33  0,89 28600
C20/25 20 25 13,3 2,21  1,55  1,03 30000
C25/30 25  30  16,7 2,56  1,80  1,20  31500 
C30/37 30  37  20,0  2,90  2,03  1,35  32800 
C35/45 35  45  23,3  3,21  2,25 1,50  34100 
C40/50 40 50 26,7 3,51  2,46  1,64 35200
C45/55 45 55 30,0 3,80  2,66  1,77 36300
C50/60 50 60 33,3 4,07  2,85  1,90 37300
C55/67 55 67 36,7 4,21  2,95  1,97 38200
C60/75 60  75  40,0  4,35  3,05  2,03  39100 
C70/85 70 85 46,7 4,61  3,23  2,15 40700
C80/95 80 95 53,3 4,84  3,39  2,26 42200
C90/105 90 105 60,0 5,05  3,54  2,36 43600
C100/115  100 115  66,7 5,23  3,66  2,44  44900 

De hier weergegeven getalswaarden zijn conform NEN-EN 1992-1-1 afgeleid van de cilinderdruksterkte fck.

 

 

Verklaring
f ck           karakteristieke cilinderdruksterkte van beton op 28 dagen
f ck,cube   karakteristieke kubusdruksterkte van beton op 28 dagen 
cd          rekenwaarde van de druksterkte van beton
ctm        gemiddelde axiale treksterkte van beton:
               ≤ C50/60: f ctm = 0,30 x f ck (2/3)   
               > C50/60: f ctm = 2,12 . ln (1+(f cm/10))
f cm        gemiddelde cilinderdruksterkte van beton = f ck + 8 N/mm2
ctk,0,05  karakteristieke waarde van de axiale treksterkte van beton;
              5% ondergrenswaarde = 0,7 x f ctm
ctd       rekenwaarde van de treksterkte van beton
Ecm       elasticiteitsmodulus van beton = 22 [(f cm)/10] 0,3

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

 

 

Betoniek-logo

 

 

Betoniek is hét platform over technologie en uitvoering van beton. Onderdeel van het platform zijn twee vaktitels, Betoniek Standaard en Betoniek Vakblad. Daarnaast biedt het platform een uitgebreide website, met onder meer nieuws en een compleet archief van alle artikelen.

Bezoek Betoniek

BetonLexicon

Het BetonLexicon is het woordenboek voor cement- en betongerelateerde informatie. De woorden/begrippen die in de wereld van cement en beton veel worden gebruikt, zijn bijeengezet en voorzien van de meest zuivere omschrijving.

BetonLexicon