• Menu
  • Zoek
  • Login

Beton als bouwmateriaal

Vragen over cement en beton

Hoe kan ik zelf beton maken voor eenvoudig betonwerk?

Voor het uitvoeren van eenvoudige bouwprojecten kan men ervoor kiezen zelf beton te maken. Bijvoorbeeld de fundering van een garage of schutting, of een terrasvloer. Welk cement is daarvoor een goede keuze? En welke mengselsamenstelling wordt aanbevolen?

 

vorige

Cementsoort

Welke soorten cement gebruikt kunnen worden voor welke doeleinden is af te lezen in onderstaande tabel.

 Cement
 Eenvoudig betonwerk
 Dekvloeren
 Metselwerk
 Voegwerk
Portlandcement
CEM I 42,5 N
xxx xxx xx xxx
Snel Portlandcement
CEM I 52,5 R
xxx x x xx
Hoogovencement
CEM III/B 42,5 N
NEN 3550: LH/HS
xxx xx xx x
Metselcement 12,5
MC 12,5
-- -- xx x

xxx zeer geschikt     xx geschikt      x minder geschikt      --  niet geschikt

 

Hoogovencement vs Portlandcement

Voor toepassingen waarbij geen bijzondere eisen aan het beton worden gesteld, zijn zowel portlandcement als hoogovencement geschikt.

Portlandcement is zeer geschikt voor een snellere verharding.

Hoogovencement wordt ook gebruikt in constructies waaraan wel bijzondere eisen worden gesteld, zoals mestsilo's of constructies aan zee. Hoogovencement is nl. beter bestand tegen aantasting door sulfaten die voorkomen in zeewater, afvalwater en mest.

Deze cementsoorten kunnen ook met elkaar worden gemengd.

Kleur

Hoogovencement geeft een lichtere kleur beton dan portlandcement. Direct na ontkisten is hoogovencement felblauw, portlandcement is grijs. 

Toeslagmaterialen

Voor eenvoudig betonwerk wordt verder betonzand gebruikt en grind 4/16 en/of 4/32. Dit is grind met respectievelijk een korrelgrootte van 4 tot 16 mm of 4 tot 32 mm. Als aanmaakwater wordt leidingwater gebruikt.

 

Samenstelling van de betonspecie

Voor de samenstelling van betonspecie kan gebruik worden gemaakt van het zogenoemde
1-2-3-beton.

Samenstelling betonspecie in volu­me­­delen voor eenvoudige betontoepassingen:

1 deel cement, 2 delen zand en 3 delen grind.

 

Hoeveelheden

Hoeveel cement, zand en grind heb je nodig voor 1 m³ beton?

Mengverhouding 1-2-3 beton

Cement 325 kg = 13 zakken
Zand 660 kg = 0,5 m3
Grind 1300 kg = 0,75 m3
Water 160 kg = 0,160 m3

N.B. 1 zak cement = 25 kg (in volume is dat circa 20 liter). Bij gebruik van kleine hoeveelheden kan een kant-en-klaar product worden gebruikt, zoals Beamix.

 

zelf_beton_makenMengen van de betonspecie

Het is belangrijk de betonspecie goed te mengen, zodat een homogene massa ontstaat zonder klonten. Hiervoor kan het beste een vrijeval betonmenger worden gebruikt.

 

Mengvolgorde

Eerst moeten het grind en het zand droog worden gemengd. Vervolgens voegt men hier het cement aan toe en tot slot water. Als er te veel water wordt toegevoegd, neemt de sterkte van het beton af.

 

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn