• Menu
  • Zoek
  • Login

Beton als bouwmateriaal

Vragen over cement en beton

Is cement een gevaarlijke stof?

Vanwege zijn alkalische eigenschappen is cement officieel geclassificeerd als 'dangerous preparation'. Je dient daarom bepaalde veiligheids- en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Als je dat doet, hoef je geen enkel gevaar voor de gezondheid te vrezen.

Veiligheidsinformatieblad Cement

 

grondstof cementCement

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn