• Menu
  • Zoek
  • Login

Beton als bouwmateriaal

Vragen over cement en beton

Moet ik persoonlijke beschermingsmiddelen dragen als ik met cement werk?

Meestal wordt cement machinaal verwerkt. Daar komen geen mensen of mensenhanden aan te pas. Maar als er een kans bestaat dat cementstof of betonmortel op de handen, de huid of in de ogen terechtkomt dan moet men niet aarzelen om zich daartegen vooraf te beschermen.

In de sfeer van persoonlijke beschermingsmaatregelen zijn de volgende maatregelen mogelijk:

  • Bij veel cementstof in de lucht dient men de ogen te beschermen met een stofbril. Het dragen van contactlenzen wordt in zo'n omgeving afgeraden. Beter nog is het om te voorkomen dat er zo veel cementstof in de lucht terechtkomt.
  • Als langdurig dan wel regelmatig contact van cement met de huid niet is te vermijden, gebruik dan preventief handcrème en draag neopreen handschoenen. Trek met cement vervuilde kleding op tijd uit.
  • Als de MAC-waarde van 10 mg/m³ in de betreffende ruimte wordt overschreden, draag dan een adembeschermingsmasker klasse P2. Ook hier geldt dat 'netjes' werken altijd de voorkeur heeft.

 

bescherming_door_handschoenen2_-_voegenBescherming door het gebruik van de juiste handschoenen

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn