• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

5 procent meer nieuwbouw in 2017

Na twee jaar van forse krimp is de nieuwbouwproductie van agrarische gebouwen in 2017 toegenomen met ruim 5 procent.

00-EIB-660x440Naar verwachting zal de agrarische nieuwbouwproductie de komende jaren flink stijgen.

 

Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Door schaalvergroting van bestaande boeren gaat de agrarische nieuwbouwproductie de komende jaren flink stijgen. In 2018 bedraagt die groei 8 procent en in 2019 6 procent. De jaren hierna (periode 2020-2023) blijft de nieuwbouwproductie met gemiddeld 4 procent per jaar toenemen.

Schaalvergroting versterkt

Volgens het EIB is de schaalvergroting in het afgelopen decennium versterkt door het afnemen van het aantal kleinere agrarische bedrijven en het overnemen van de productiecapaciteit door andere boeren. Het aantal agrarische bedrijven is tussen 2007 en 2017 geslonken met bijna 30 procent, terwijl het aantal hectare land dat gebruikt wordt door de agrarische sector met slechts 5 procent kromp. Deze trend zet zich ook na 2017 verder door.

15.000 stoppende boeren

Het komende decennium zullen mogelijk 15.000 boerenbedrijven stoppen als er geen bedrijfsopvolger wordt gevonden. Bij de stoppende boeren zullen de boerderijen getransformeerd of gesloopt worden en zullen bij de overgebleven boerderijen landuitbreidingen plaatsvinden. Hierdoor zijn boerderijen met grotere schaal nodig om de goede concurrentiepositie met boeren buiten Nederland te behouden. Hiervoor is vaak nieuwbouw nodig, aldus het EIB.

 

Bouwvergunningen en productievolumes agrarische gebouwen

  2015 2016 1) 2017 2) 2018 2) 2019 2) 2023 3)
             
Productie in Δ% 0 -12,2 9,0 6,5 6 4
Productie in mln € 418 367 400 425 450 525
Vergunningen in mln 368 401 400       

1 Voorlopige cijfers
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijks mutatie in de periode 2020-2023

Bron: EIB

 

 

Agrabeton, februari 2018

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn