• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

ABN Amro: prijs melk en varkensvlees komt uit dal

ABN Amro heeft een rapport uitgebracht waarin de bank zijn visie geeft op de Nederlandse veehouderij.

 

Varkensstapel krimpt

Ook in 2015 is het aantal bedrijven met varkens weer verder gedaald met 3,5 procent tot 4.928 maar is het aantal varkens wel gestegen met ruim 3 procent tot 12,6 miljoen. Uit cijfers van het LEI blijkt dat slechts een vijfde deel van de varkenshouders een positieve kasstroom kan overleggen. Het aantal faillissementen in de varkenshouderij is hierdoor de laatste drie jaar verdrievoudigd. Door het slechte rendement zal de productie in 2016 afnemen. Al sinds 2012 dalen de prijzen voor vleesvarkens. Over de afgelopen vier jaren is de prijs met ruim 20 procent afgenomen. De Europese consument is tijdens de crisisjaren ruim 6 procent minder varkensvlees gaan eten en daarnaast heeft de Russische boycot gezorgd voor extra vraaguitval. Als gevolg van economisch herstel en productie-afname verwacht ABN Amro voor komend jaar geen verdere prijsdaling.

Melkprijs gaat weer stijgen

De stijging van de melkprijs, die sinds 2010 in de lift zit, is in 2015 ten einde gekomen. Met een gemiddelde prijsdaling van 17 procent is bij de meeste melkveehouders het realiteitsbesef gekomen dat prijsstijgingen worden gevolgd door prijsdalingen. Voor 2016 verwacht ABN Amro een stabiele prijs, met een opwaarts potentieel richting het einde van het jaar. Reden hiervoor is dat de zuivelproductie in 2016 wereldwijd minder fors lijkt te groeien. Daarnaast trekt de Chinese zuivelimport weer aan. Doordat in 2016 de zuivelprijzen nog laag zullen zijn verwacht ABN Amro dit jaar nog een druk op de liquiditeit op de melkveebedrijven.

Minder eieren, meer vlees

De schaalvergroting in de pluimveehouderij zet al een aantal jaren door. Vorig jaar bereikte het aantal in Nederland gehouden kippen een hoogtepunt met ruim 106 miljoen dieren. Ten opzichte van 2014 is dit een toename van een kleine 4 procent. De verdeling tussen leg- en vleeskippen is ongeveer 45/55. Hierbij is de vleeskuikenstapel over de laatste tien jaar sneller toegenomen dan de leghennenstapel. Tegenover de groei van de pluimveestapel staat al jaren een krimp in het aantal bedrijven. In 2015 telde Nederland nog 2.048 pluimveebedrijven tegenover ruim 2.800 tien jaar eerder. 2015 was voor de pluimveehouderij een positief jaar. De gemiddelde rentabiliteit in de sector lag vorig jaar op 5,5 procent. Met name de legpluimveehouders kenden een goed jaar, met een rendement van 8 procent.

Lees het volledige rapport van ABN Amro

 

juni 2016

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn