• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Bestaande stal moet veiliger

Naast de uitvoering van het bestaande Actieplan Stalbranden, wil staatssecretaris Van Dam dat er aanvullende brandveiligheidsmaatregelen komen voor bestaande stallen.

01-brand-1-(foto-Bert-Kamp)-660x440Om het aantal stalbranden te verminderen moeten er maatregelen genomen worden.(foto: Bert Kamp)

Aanpassen Bouwbesluit

Enerzijds wil hij dat afdwingen via de kwaliteitssystemen van elke veesector. Anderzijds denkt hij na over de mogelijkheid om het Bouwbesluit aan te passen voor bestaande stallen. Binnen een kwaliteitssysteem zouden maatregelen genomen kunnen worden zoals: periodieke elektrakeuringen, detectiesystemen in technische ruimtes en bliksemafleiders.

Aan de intensieve veesectoren heeft hij gevraagd nog dit jaar concrete voorstellen te doen over een vervolgprogramma. Het aanpassen van het Bouwbesluit voor bestaande stallen brengt vragen met zich mee over juridische haalbaarheid, handhaafbaarheid en kosten voor veehouders.

Haalbaarheid

Daarom start hij een onderzoek naar de haalbaarheid en eventuele mogelijkheden tot fasering - bijvoorbeeld door de meest effectieve brandveiligheidseisen eerst uit te voeren - en ook de stalgrootte daarbij te betrekken. In de grootste stallen zouden deze maatregelen als eerste moeten worden genomen.

De bewindsman is zich er van bewust dat dit extra kosten met zich mee brengen voor de veehouder. Maar gezien de evaluatie van het Actieplan Stalbranden en het aantal stalbranden, vindt hij dat er maatregelen genomen moeten worden.

 

Lees ook

 

Agrabeton, september 2017

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn