• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Beton duurder door extreem laagwater

Dit jaar kampt de Rijn weer met een lange aaneengesloten laagwaterperiode. Betonhuis waarschuwt opdrachtgevers en aannemers om rekening te houden met prijsverhogingen op beton en betonproducten door duurdere binnenscheepvaart.

05 Laag water 660x440

 

Met een dalend waterpeil is de laadcapaciteit van de schepen minder. Schippers hanteren een laagwatertoeslag om het inkomensverlies te compenseren. Dit heeft gevolgen voor de betonsector die het toeslagmateriaal voor beton bijna altijd via schepen aangeleverd krijgt. Omgekeerd betekent dit, dat voor een gelijke hoeveelheid lading meer schepen nodig zijn. De vraag naar scheepsruimte neemt daardoor toe wat de vervoersprijs extra opdrijft.

50 tot 100 procent

Afhankelijk van lading, vaarroute en losplaats kunnen de transportkosten toenemen met 50 tot 100 procent. De meest extreme stijgingen komen voor op delen van de vaarroute waar havens niet toegankelijk zijn waardoor overslagkosten en transportkosten per as toenemen. Naarmate het waterpeil verder daalt - en dat is voor de komende dagen de verwachting - wordt de markt krapper, ook voor alternatief vervoer.

Laagwatertoeslag voor inkomstenverlies

De laagwatertoeslag dient om het inkomstenverlies van schippers te compenseren. Dat ontstaat doordat schepen vanwege de geringere diepgang minder lading kunnen meenemen, waardoor de transportkosten van goederen, waaronder ook de grondstoffen voor de productie van beton, zijn toegenomen. Met name in het oosten en noorden van Nederland is de situatie nijpend. Daar dreigt grondstofschaarste door de extreme lage waterstand van onder andere de IJssel.

 

Agrabeton, oktober 2018

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn