• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Beton storten in de winter vraagt goede communicatie

Beton storten in de winter is mogelijk, maar omdat de weersomstandigheden in de winterperiode sterk kunnen wijzigen, kan het aanpassen van het mengsel soms nodig zijn.

08 voegBij een specie- of betontemperatuur onder 4° C vindt er nagenoeg geen verharding plaats

 

Of het mengsel wel of niet aangepast wordt: een goede communicatie en nauwe samenwerking tussen de aannemer en de betontechnoloog is sowieso nodig om storten van beton in de winter tot een succes te maken. Het weer is namelijk van invloed op de sterkteontwikkeling van de beton. Voor jong beton is de beginsterkte noodzakelijk om veilig te kunnen ontkisten. Beton storten onder winterse omstandigheden vraagt extra aandacht van de uitvoering, maar ook van de betoncentrale. Door gebruik te maken van een bij de VOBN aangesloten betoncentrale, kiest u voor een centrale die voorzieningen heeft om tijdens de winter vorstvrije en verwarmde betonmortel te leveren. De bouwplaatsomstandigheden zijn bepalend in de beslissing of er wel of niet beton gestort kan worden.

 

Beton in de winter

Bij een specie- of betontemperatuur onder 4° Celsius vindt er nagenoeg geen verharding plaats, ook niet met CEM I 52,5 cement. Jong beton met een druksterkte onder 5 N/mm2 is kwetsbaar voor vorstschade en moet daartegen beschermd worden door middel van voorverwarming, afdekken en/of isoleren. Betonmortel met voldoende hoge specietemperatuur beperkt de risico's, maar een koude stalen bekisting of betonnen ondergrond waarop wordt gestort, kan de specietemperatuur sterk verlagen. Vanaf een nachttemperatuur van minder dan -1o C zijn maatregelen voor betonstorten vereist. In NEN 6722 Voorschriften beton – uitvoering *), zijn hiervoor de weerfasen 0 t/m 6 benoemd.

Maatregelen betoncentrale

Betoncentrales aangesloten bij VOBN kunnen de nodige maatregelen treffen om de betonmortel onder de juiste condities op de bouwplaats af te leveren. Echter bij winterse omstandigheden kunnen of moeten nadrukkelijk (isolatie)maatregelen genomen worden om tot een goed resultaat te komen. Tijdens alle weerfasen neemt de betonmortelfabrikant de nodige maatregelen om vorstvrij of verwarmd te kunnen produceren. Denk hierbij aan het verwijderen van ijskluiten uit het toeslagmateriaal. Deze maatregelen kunnen wel leiden tot een verlaagde productiecapaciteit.


*) Let op: NEN 6722 ingetrokken

De NEN 6722 is ingetrokken en vervangen door de NEN-EN 13670. In deze Europese norm is een artikel opgenomen dat eisen stelt aan betonstorten in de winter. Deze komen wel in een aanvullende norm, NEN 6870, die momenteel nog in ontwikkeling is. Raadpleeg daarom voorlopig nog de NEN 6722.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn