• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Betonnen keerwand helpt oeverzwaluw

Sinds het voorjaar van 2017 kunnen zwaluwen in het recreatiegebied Lutkemeer broeden in betonnen oeverzwaluwwanden.

vorige

 

Deze wanden zijn gefabriceerd door MBS Beton. Het Lutkemeer ligt aan de westzijde van Amsterdam. De oeverzwaluw komt voor in gebieden met open water waarlangs steile randen zijn om nestgangen in te maken. Natuurlijke plekken die hieraan voldoen, zijn steeds zeldzamer. Met de plaatsing van oeverzwaluwwanden wil Recreatieschap Spaarnwoude de vogel verleiden weer in het gebied te broeden.

L-keerwanden

In totaal zijn er zeven standaard L-keerwanden geplaatst met een breedte van 2 m en twee zijwanden met een breedte van 1 m per. In de wanden bevinden zich in totaliteit 84 nestgaten met een diameter van 110 mm. De gaten ontstaan doordat in de mal van de keerwand cilindervormige objecten zijn aangebracht. Om te voorkomen dat de keerwanden wegzakken in het drassige gebied, zijn ze geplaatst op een zandfundering.

Zandwal voor nestgang

Vanwege het gewicht van de wanden zijn deze door aannemer Jos Scholman met behulp van rupsdumpers van de losplaats door het drassige natuurgebied naar de eindbestemming vervoerd. Hierbij is het aantal transportbewegingen zoveel mogelijk beperkt zodat grote schade aan de bestaande natuur en infrastructuur voorkomen kon worden. Na plaatsing is een zandwal aangebracht achter de zwaluwwand waarin de vogels hun nestgangen kunnen graven.

 

Lees ook

 

Agrabeton, mei 2018

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn