• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Bijna één op vijf hokdierhouders wil uitbreiden

Ondanks de aanhoudende lage prijzen in de varkens- en pluimveehouderij heeft 18,8 procent van de bedrijfshoofden plannen om uit te breiden.

07 pluimvee
Vorig jaar was dit nog 23,5 procent. Dit blijkt uit de HokdierScanner 2014 die marketingbureau AgriDirect jaarlijks uitvoert. In de maanden augustus en september hebben ruim 2.300 Nederlandse varkenshouders en pluimveehouders vragen beantwoord over hun huidige bedrijfsactiviteiten en toekomstplannen. De uitbreidingsplannen op de Nederlandse hokdierbedrijven lopen wel terug. In 2011 wilde nog 28,3 procent de bedrijfsactiviteiten uitbreiden. Op de pluimveebedrijven met meer dan 15.000 vleeskuikens is het percentage uitbreidingsplannen het hoogst (23,9%).

 

Minder stoppers

Naast minder uitbreiders zijn er ook minder stoppende bedrijven in de varkens- en pluimveehouderij. Vleeskuikenhouders hebben, relatief gezien, de minste beëindigingsplannen (0,7% ). Onder varkenshouders met minimaal 500 vleesvarkens ligt het percentage beëindigingsplannen het hoogst (6,4%). Het percentage bedrijfsopvolgers bij de hokdierhouders ligt momenteel op 32,8 procent. Dat is bijna 2 procent lager dan vorig jaar.
Bestuurder en varkenshouder Mark Tijssen erkent dat de varkens- en pluimveesector het in Nederland niet makkelijk hebben, maar vindt het daardoor juist mooi dat de sector in ontwikkeling blijft. Bijna 20 procent durft te investeren. Dat vind ik een heel positief. Er zit nog steeds dynamiek in de sector.”

 

november 2014

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn