• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Certificaat Maatlat Erf in de maak

Om emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en grondwater te voorkomen, werkt de landbouwsector aan het certificaat Maatlat Erf.

02 erf2Landbouwsector werkt aan Maatlat Erf

Het voorkomen van emissies naar grond- en oppervlaktewater is nodig om te voldoen aan de eisen van Kader Richtlijn Water, een Europese verordening die de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater behouden.

Voorkomen van emissies

Overheden, waterschappen en de agrarische sectoren hebben uitgesproken dat er behoefte is aan certificatie van het erf. Op een gecertificeerd erf treden geen emissies op van vervuild water naar het grond- en oppervlaktewater. Het certificaat waaraan gewerkt wordt heet Maatlat Erf. Het ligt in de verwachting dat dit certificaat leidt tot vraag en ontwikkeling van nieuwe betonproducten. De verschillende partijen zijn in overleg met de overheid om de benodigde investeringen te laten vallen onder de MIA/Vamil-regeling. Hierdoor kunnen agrariërs de lasten van de investeringen verminderen via fiscale verrekeningen.

Gezamenlijke investering

De ontwikkeling van het certificaat vraagt een financiële investering. Boerenbelangenbehartiger LTO Nederland, initiatiefnemer van het certificaat, hoopt dat de beraamde kosten van 160.000 euro gedragen zullen worden door alle belanghebbende partijen, zoals LTO Nederland, Unie van Waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de betonbranche.

 

Lees ook

 

Agrabeton, mei 2017

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn