• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Cow Wellness: koeienstal jaarrond op 18° Celsius

In een koeienstal waar jaarrond een geconditioneerd klimaat heerst van ongeveer 18 graden Celsius, kunnen melkveehouders de gemiddelde melkproductie met 8 procent verhogen, stelt Stalbouw.nl.

01 CowWelnessStalbouw.NL zoekt melkveehouders voor het bouwen van een proefstal

 

Om dit voor elkaar te krijgen heeft het bouwadviesbureau een nieuw stalconcept ontwikkeld: Cow Wellness. In de gesloten en geïsoleerde stal heerst het hele jaar door een constant stalklimaat waarop de weersomstandigheden weinig invloed hebben. De binnenkomende lucht stroomt door een warmtewisselaar die in contact staat met een bodemwisselaar. In de zomer koelt de lucht daardoor af en in de winter warmt de lucht op. De luchtwasser zorgt er voor dat de uitgaande stallucht wordt ontdaan van ammoniak (95% reductie) en (optioneel) methaan (95% reductie). De energie uit de uitgaande lucht (warmte of koude) wordt hergebruikt en de relatieve luchtvochtigheid in de stal gaat terug van gemiddeld 90 procent naar 50 tot 70 procent.

Verschillende voordelen

Een stal waar jaarrond een geconditioneerd klimaat heerst, biedt veel voordelen. Uit onderzoek van Stalbouw.nl blijkt dat in de jaren 2012, 2013 en 2014 de melkproductie als gevolg van hittestress in de periode maart tot en met oktober daalt met gemiddeld 15 procent. En onderzoek in de VS toont aan dat droge koeien, die tijdens warmte gekoeld worden met nevel, in de daaropvolgende lactatie 1,5 liter melk per dag meer geven. Kortom: een constant klimaat voorkomt productieverlies en zorgt er voor dat er zowel in de zomer als winter een ideaal klimaat heerst voor koeien om melk te produceren en voor boeren om te werken.

10% rendement op investering

Cow Wellness is ontwikkeld samen met koelings- en klimaatspecialisten. De inrichting van de stal is conventioneel, maar de buitenschil maakt de stal uniek in zijn soort. “Natuurlijk is de investering in deze stal hoger dan die bij een traditionele ligboxenstal”, zegt Eric van den Hengel van Stalbouw.nl. “Maar de vraag hoeveel deze extra investering oplevert, is veel relevanter.” Financiële doorrekening laat zien dat de extra investering in zo’n stal - na aftrek van rente en aflossing en bij een jaarproductiestijging van 8 procent - een rendement oplevert van minimaal 10 procent. “Het is dus een investering die zich terugverdient.”

Geïnteresseerde melkveehouders

Stalbouw.NL is op zoek naar melkveehouders om het stalconcept toe te passen. Van den Hengel. “We zoeken boeren die nieuwbouw plegen voor 100 tot 150 koeien en die streven naar het maximale rendement van hun investering.” Geïnteresseerde melkveehouders kunnen zich melden bij Van den Hengel, telefoon 0346 - 21 46 86.

 

oktober 2015

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn