• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Dairy Campus bouwt vier nieuwe stallen

Dairy Campus bouwt vier nieuwe stallen en ontwikkelt zich tot hét innovatiecentrum van de Nederlandse melkveehouderij.


Sinds de praktijkcentra van Wageningen UR in Lelystad, Zegveld, Heino en Cranendonk zijn opgeheven, is er een nieuw proefbedrijf verrezen in Leeuwarden: Dairy Campus. Dit proefbedrijf wordt nu uitgebreid met vier nieuwe stallen. Het bedrijf groeit van 220 naar circa 575 melkkoeien. De nieuwe melkveestallen krijgen allemaal een onderzoeksfunctie, waaronder veevoedingsonderzoek, milieuonderzoek, innovatie en welzijnsonderzoek.

Lessen en conferenties

De bestaande locatie met ongeveer 180 plaatsen voor melkvee blijft. In deze stal worden wel nieuwe mogelijkheden ontwikkeld voor het verzorgen van (praktijk)lessen. Het huidige kantoor wordt fors uitgebreid voor conferenties en werkplekken voor onderzoekers en docenten. De vier nieuwe stallen betreffen een voedingsstal met 130 plaatsen (voeronderzoek), een transitiestal met 40 plaatsen (onderzoek naar droge koeien), een zogenoemde meetstal met 90 plaatsen (vrijloop/ligbox voor onder andere stalluchtmetingen) en een innovatiestal met 120 plaatsen (voor algemeen innovatief onderzoek). Daarnaast wordt er nog een melkstal gebouwd met daarin een 40-stands draaimelkstal, een wachtruimte en 4 groepsboxen voor 20 melkkoeien.
De plannen zijn op dit moment in de vergunning- en aanbestedingsfase aanbeland. Eind 2015 moeten de stallen in gebruik genomen worden.

Zes groepen van vijftien koeien

Alle stallen krijgen een gestorte kelder en er wordt niet geheid. De meetstal wordt de meest afwijkende stal ten opzichte van een standaard praktijkstal. Omdat er in deze stal verschillende stalsystemen bemeten kunnen worden, is deze stal uitgerust voor natuurlijke én mechanische ventilatie. Ook wordt deze stal opgeknipt in kleinere stallen zodat er zes groepen van elk vijftien koeien gehouden kunnen worden: vier groepen hebben beschikking over ligboxen, twee groepen leven in een vrijloopstal. Om zowel onder als boven de roosters metingen uit te voeren, zijn zowel de mestkelders als de leefruimtes van deze zes groepen van elkaar gescheiden.

Centraal kenniscentrum

De Dairy Campus ontwikkelt zich steeds meer als hét centrale kenniscentrum op het gebied van melkvee. Naast het praktijkonderzoek maken ook Wageningen Universiteit, Hogeschool Van Hall Larenstein, het Nordwincollege en het Dairy Training Centre gebruik van de beschikbare faciliteiten. Op het terrein van Dairy Campus vestigen zich zelfs bedrijven uit de periferie van de melkveehouderij, die voordelen zien in het werken op een plek waar nieuwe kennis ontwikkeld wordt.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

Agrabeton Nieuwsbrief


Agrabeton

Agrabeton Nieuwsbrief publiceert artikelen over duurzaam bouwen in de agrarische sector, speciaal gericht op toepassingen van beton. Meld u aan en ontvang Agrabeton achtmaal per jaar.

Aanmelden