• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Definitieve emissie MeadowFloor 6 kg NH3

De MeadowFloor van leverancier Proflex Betonproducten heeft een definitieve ammoniakemissie gekregen van 6 kg per plaats per jaar. Deze emissiewaarde komt overeen met de berekende waarde die de vloer eerder kreeg bij de proefstalaanvragen.

De emissiewaarde biedt perspectief voor veehouders. In Noord-Brabant wordt de maximale ammoniakemissie stapsgewijs afgebouwd tussen 2020 en 2028. Bij beweiden daalt de maximale emissie van 7,0 naar van 6,0 kilo ammoniak per koe per plaats. Bij opstallen gaat de factor omlaag van 7,0 kilo naar 4,0 kilo. Bedrijven die beweiden voldoen met de MeadowFloor meteen aan de strengste eisen. Deze vloer heeft de laagste emissie van alle roostervloeren en is zowel voor nieuwbouw stallen geschikt als voor het emissiearm en diervriendelijk maken van roostervloeren in bestaande stallen.

Geprofileerde blokjes

De vloer is bedacht vanuit standaard betonnen roosterbalken met daarop geprofileerde blokjes. Rondom de blokjes ligt rubber. De blokjes houden het rubber op zijn plaats en zorgen voor de natuurlijke slijtage van de hoeven. Op het loopgedeelte is elke roosterbalk 135 mm breed. Onderaan is de ruimte tussen twee betonbalken 102 mm. Dat is breder dan de spleet boven tussen de balken. Deze omgekeerde V-vorm zorgt ervoor dat mest altijd goed tussen de roosters verdwijnt naar de mestput. Het rubber is ongeveer 20 mm dik en heeft afvoergootjes van 10 mm breed, die dwars over de roosterbalk lopen. Kunststof kleppen in de mestspleten reduceren de kelderemissie. De emissiearme vloer kost 130 euro per m2, exclusief BTW.

Specialisatie op melkvee

Proflex Betonproducten gaat zich specialiseren in vloeren voor de melkveehouderij. Het assortiment voor de kalverhouderij en varkenshouderij heeft het bedrijf afgestoten.

Zie ook:

Meadowfloor benadert perfecte combinatie

Agrabeton, oktober 2018

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn