• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Duurzaam ontwerpen zonder consequenties voor levensduur

Hoe kunnen ontwerpers invloed uitoefenen op de betonconstructie om enerzijds te voldoen aan de milieueisen en anderzijds niet toe te geven op de levensduur en duurzaamheid van de betonconstructie? Betonhuis heeft een eenvoudig schema opgesteld dat de gevolgen van mogelijke keuzes in kaart brengt (de tabel is als pdf te downloaden).

01-duurzaam-tabel-660x440

PDF icoonDownload tabel als pdf


Toelichting


1. Prioriteit wordt bepaald door de constructieve veiligheid gedurende de technische levensduur, tijdens de bouwfase en door de maakbaarheid middels storten van betonmortel. De maakbaarheid wordt vooral bepaald door de vorm van de bekisting en de dichtheid van de wapening.

a) Lichter of zwaarder zijn geen correcte termen maar worden hier afgewogen aan de voorgeschreven maximale wbf en minimale hoeveelheid bindmiddelen (NEN EN 206- NEN 8005).

b) De levensduur van een betonconstructie wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de betonmortel. De verwerking, verdichting en nabehandeling zijn mede bepalend voor de dichtheid van het oppervlak en de weerstand tegen aantasting van buitenaf.

c) Betonsamenstellingen met de bindmiddelen portlandcement of hoogovencement / hoogovenslak hebben elk specifieke eigenschappen en prestaties die los staan van het milieuprofiel. Deze zijn niet zonder meer uitwisselbaar. In het bijzonder geldt dit voor de civiele bouw, wegenbouw en de agrarische sector.

*) Bij langere transportafstanden kan dat leiden tot een hogere MKI / CO2-emissie.

**) Een hogere waterbehoefte betekent aanpassing naar wcf, dus meer bindmiddel.

Jong beton: Periode tussen begin van de verharding en de berekende sterkte van verhard beton. Voor wegenbouw(verhardingen) geldt een periode van minimaal zes maanden in verband met ontwikkeling van vorstbestandheid.

 

Lees ookAgrabeton, december 2017

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn