• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Realisatie duurzame stal blijft achter bij ambitie

Van de 83.400 stallen die Nederland in 2016 telde, is 13,6 procent integraal duurzaam. Dit aantal zit nog aardig op het streefniveau. Vanaf 2017 zal het streefgetal niet meer gehaald worden. Dat blijkt uit de Monitor integraal duurzame stallen die Wageningen University heeft opgesteld. Het aandeel integraal duurzame stallen – op peildatum 1 januari 2017 - is een fractie lager dan het streefgetal van 14 procent dat het ministerie van Economische Zaken hanteert voor het jaar 2016.

vorige

Het percentage loopt uiteen van 8,0 procent in de rundveehouderij tot 27,0 procent in de varkenshouderij en 33,4 procent in de pluimveehouderij. De toename van het aantal integraal duurzame stallen is vooral toe te schrijven aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en het Beter Leven-kenmerk. Ook het aantal biologische bedrijven neemt toe.

Meer dieren in duurzame stal

Op basis van het aantal dierplaatsen blijkt dat 19,1 procent van het rundvee, 40,6 procent van de varkens en 41,0 procent van het pluimvee integraal duurzaam gehouden wordt. Het aandeel dierplaatsen in duurzame stallen is daarmee aanzienlijk hoger dan het aandeel gerealiseerde duurzame stallen. In 2017 gaat het streefgetal van 14 procent integraal duurzaam met 2 procent omhoog naar 16 procent. De verwachting is dat het verschil tussen streefgetal en realisatie groter wordt. Wageningen University verwacht dat er aan het eind van dit jaar maximaal 14,3 procent duurzame stallen zijn. Dit leidt de onderzoeksinstelling af aan circa 0,7 procent integraal duurzame stallen dat nog in voorbereiding is.

Ambitie verder omhoog

Na 2017 gaat het streefgetal verder omhoog. In onderstaande tabel staat de ambitie van de bouw van integraal duurzame stallen versus de prognose en realisatie door de jaren heen weergegeven. Het ziet er naar uit dat het verschil tussen ambitie en realisatie verder zal toenemen.

Tabel: Ambitie en realisatie van duurzame stallen 2012 - 2018

 
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
               
Ambitie 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Prognose -- -- -- 12,2% 13,8% 14,3% --
Realisatie 5,7% 10,3% 11,3% 13% 13,6% -- --

 

Agrabeton, juli 2017

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn