• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Agrarische bouwproductie stijgt met 5 procent

In 2016 is de nieuwbouwproductie in de agrarische sector met bijna 12 procent afgenomen. Het niveau van de bouwproductie komt daarmee uit op 375 miljoen euro. In 2017 herstelt de productie zich.

05-EIB-600x400Naar verwachting herstelt de nieuwbouwproductie in de agrarische sector zich in 2017.

De nieuwbouwproductie in agrarische gebouwen stond in 2013 nog op een niveau van 500 miljoen euro. Gekeken naar de bouwvergunningen wordt in 2017 weer een stijging van de nieuwbouw verwacht van 5 procent. De nieuwbouwproductie komt dit jaar uit op 400 miljoen euro.

Lage inkomenselasticiteit

De gunstige economische ontwikkelingen in de rest van de economie heeft een beperkte invloed op de bouwproductie in de agrarische sector. Door de lage inkomenselasticiteit is de agrarische sector minder gevoelig voor schommelingen in binnenlandse bestedingen dan andere sectoren. Daarnaast speelt de fosfaatreductie de agrarische sector parten, met name in de melkveehouderij. Door de toegenomen veestapel heeft Nederland het door de EU vastgesteld fosfaatplafond overschreden. Met de name de uitbreiding van de melkveestapel - na afschaffing van het melkquotum in 2015 - heeft hiervoor gezorgd.

Drukkend effect op bouwproductie

Het kabinet heeft samen met de sector een plan opgesteld om de fosfaatproductie weer naar beneden te brengen. Een onderdeel hiervan is een generieke korting op het aantal gehouden melkkoeien. De verwachting is dat het beperken van de fosfaatproductie een drukkend effect zal hebben op de bouwproductie in 2017 en latere jaren. De verwachting is wel dat de nieuwbouwproductie op een gematigd tempo door blijft groeien naar een niveau van 500 miljoen euro in 2022. Gezien het hoge aantal oudere bedrijfshoofden, zullen veel boerderijen gesloopt worden of transformeren naar een nieuwbouwlocatie omdat een andere veehouder de locatie koopt voor uitbreiding van het eigen bedrijf.

 

Bouwvergunningen en productievolumes agrarische gebouwen

  2014 2015 2016 2017 2018 2022
             
Productie in Δ% 0 -16,3 -11,5 5 5 5
Productie in mln € 504 421 375 400 400 500
Vergunningen in mln 468 372 425      

 Bron: EIB

 

Agrabeton Nieuwsbrief, februari 2017

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn