• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Extra inspecties na toename stalbranden

Het Verbond van Verzekeraars overlegt met zijn leden de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren op veehouderijbedrijven. Het verbond komt met deze actie naar aanleiding van de toename van het aantal grote stalbranden.

vorige

 

Eind juli verbrandden in het Gelderse Erichem 20.000 varkens in één keer. Enkele weken later was het raak in het Overijsselse Agelo waarbij naar schatting 10.000 dieren omkwamen.

Voorkomen dierlijke slachtoffers

De verzekeraars willen een bijdrage leveren aan het voorkomen van schade en dierlijke slachtoffers. Eén van de acties die de verzekeraars willen uitvoeren is een extra inspectieronde waarbij de belangrijkste risico's op de veebedrijven in kaart worden gebracht. Het verbond adviseert zijn leden verder om uitgebreide risicogerichte inspecties uit te voeren bij veebedrijven met grote aantallen dieren. Samen met de ondernemer kunnen vervolgens maatregelen worden genomen.

Stijging in aantal branden

Uit cijfers van Brandweer Nederland blijkt dat er in 2016 de helft meer stalbranden waren dan in het jaar ervoor. In 2015 ging het om 31 afgebrande stallen en vorig jaar om 47, een stijging van ruim 50 procent. Ook in 2017 lijkt het aantal stalbranden weer hoger uit te vallen. De afgelopen drie jaar (2014 tot en met 2016) zijn er 107 stallen in de as gelegd. In 83 procent van de gevallen betrof het branden waarbij varkens, pluimvee en runderen zijn omgekomen. Kortsluiting bij elektrische installaties en werkzaamheden, zoals lassen, zijn de belangrijkste oorzaken van stalbranden. Branden worden door het gebruik van luchtkanalen ten behoeve van luchtwassers ook nog eens sneller verspreid door de stal.

Rol knaagdieren onderschat

Volgens het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) moet ook de rol van knaagdieren bij stalbranden niet worden onderschat. Het centrum denkt dat meer dan 50 procent van de branden wordt veroorzaakt door onvoldoende geïsoleerde bedrading die door muizen of ratten is aangevreten. De meeste branden vinden plaats bij stallen die vóór 2014 zijn gebouwd. Bij nieuwe stallen zijn de elektrische apparaten in een aparte ruimte gevestigd, waardoor grootschalige branden minder snel uitbreken. De cijfers van Brandweer Nederland zijn verwerkt in het Actieplan stalbranden dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en aangeboden aan de Tweede Kamer. Binnenkort zal hier een debat over plaatsvinden.

Checklist met preventietips

Samen met sectorgenoten zoals de brandweer, LTO Nederland en de Dierenbescherming, zetten verzekeraars zich al enkele jaren in om het risicobewustzijn van stalbranden te vergroten. De partijen hebben een checklist opgesteld waarin belangrijke preventietips staan die stalbranden helpen te voorkomen. De lijst is in te zien via https://checklistbrand.nl.

 

Meer informatie Agrabeton, september 2017

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn