• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Fabrikanten willen emissiearme vloeren snel op RAV

Fabrikanten van emissiearme vloeren zijn teleurgesteld over de trage afwikkeling van hun vloeren die onlangs volgens het meetprotocol van 2013 zijn onderzocht. Hoewel de emissiewaarde bekend is, krijgen de vloeren van Tac Rav geen definitieve RAV-erkenning. Tac Rav wil hiertoe pas overgaan als de methode van de verschillende meetinstanties is geanalyseerd.

 

Omdat dit niet volgens afspraak is én vloerenfabrikanten niet willen wachten op dit aanvullende onderzoek, hebben ze een brief gestuurd naar minister Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Protocol 2013

De fabrikanten geven aan hun vloeren in vier proefstallen te hebben gemeten volgens het 'Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013'. Na afloop van de meting geldt er een termijn van twintig weken voor het vaststellen van de definitieve emissiefactor. Omdat Tac Rav nu nader onderzoek wenst naar de verschillende meetmethoden, wordt de grens van twintig weken overschreden. Dit geeft onzekerheid in de markt en leidt tot uitstel van koopgedrag.

Forse investering

Het extra onderzoek steekt fabrikanten vooral omdat ze fors hebben geïnvesteerd in het meten van hun milieuvriendelijke vloeren. Hoewel ze aan al hun wettelijke verplichtingen hebben voldaan, worden nu 'gaande de rit de spelregels aangepast', vinden de fabrikanten. Daarbij komt dat er de afgelopen jaren al meerdere erkenningen zijn verstrekt voor emissiearme stalsystemen die óók op basis van het protocol van 2013 zijn beoordeeld. Het zou raar zijn om de vloeren die onlangs zijn gemeten niet te erkennen, terwijl ze aan dezelfde eisen voldoen.

Knopen doorhakken

Op 21 juni 2016 vindt de eerstvolgende vergadering van de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (Tac-Rav) plaats. De vloerenfabrikanten doen een dringend verzoek aan het ministerie om vóór die datum knopen door te hakken en de definitieve emissiecijfers voor de stalsystemen vast te stellen aan de hand van de aangeleverde meetresultaten.

De brief is ondertekend door (in alfabetische volgorde) Anders Beton, Beerepoot i.c.m. Den Boer Beton, Berkel Beton, Concrelit, HCI, MBS beton, Proflex Beton, Swaans Beton.

 

Agrabeton Nieuwsbrief, juni 2016

 

Perspectiefvolle welzijnsvloeren in eindfase van onderzoek

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn