• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

FarmGasLive maakt emissiemeting direct zichtbaar

Het bedrijf FarmGasLive meet continu de ammoniakemissie in meerdere afdelingen tegelijk en maakt deze live zichtbaar. Hiermee komen sneller betrouwbare gegevens beschikbaar dan met de huidige metingen en wordt het tevens mogelijk om de emissie te sturen.

 

vorige

 

Initiatiefnemers van FarmGasLive zijn CLM Onderzoek en Advies, J2-Sensing en Monteny Milieu Advies. De ondernemers hebben een meetsysteem ontwikkeld waarbij elke vier uur meerdere emissiemetingen gelijktijdig plaats kunnen vinden. De metingen zijn betrouwbaar, worden live op een beeldscherm gepresenteerd en geven dus een compleet beeld en sneller een resultaat dan het huidige meetprotocol voor proefstallen waarbij op zes dagen gedurende een jaar gemeten wordt.

Meerdere metingen

Met het meetsysteem is het mogelijk meerdere metingen binnen één stal te doen of zogenoemd case/control-onderzoek toe te passen. Bij dit laatste worden in meerdere afdelingen op hetzelfde moment metingen gedaan. Wanneer de afdelingen zijn uitgerust met verschillende emissiebeperkende maatregelen, worden de verschillen tussen de afdelingen direct inzichtelijk.

Drie bedrijven

FarmGasLive heeft op dit moment met veehouderijbedrijven in drie sectoren afspraken over het doen van metingen. Het betreft een melkveebedrijf in België, een varkensbedrijf in Nederland en een uitgebreid onderzoek naar verschillende emissiebeperkende systemen in de kalverhouderij. Bij dit laatste onderzoek wordt er elke dag gemeten in twaalf verschillende afdelingen. In alle afdelingen worden verschillende combinaties van emissiebeperkende, welzijnsvriendelijke systemen getoetst.

Agrabeton, mei 2018

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn