• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Flexibele stal voor verschillende concepten

De familie Buts uit Zeeland (N-Br) heeft haar varkenstak afgestoten en daarvoor in de plaats een vleeskuikenstal gebouwd. Met deze stal kan de familie kuikens houden voor meerdere vleesconcepten.

vorige

De varkensstal is afgebroken en daarvoor in de plaats is een nieuwe stal gebouwd van 25 m breed en 100 m lang. In deze stal kunnen 36.000 kuikens. In de twee bestaande stallen kunnen samen 29.000 kuikens. Totaal houdt de familie Buts 65.000 kuikens. Sinds 2016 neemt Buts deel aan het vleesconcept van supermarktketen Aldi waarbij de dieren langzamer groeien. Bij dit concept mogen 14,5 kippen per vierkante meter gehouden worden.

Krimpvoegen zonder voegmiddel

De betonvloer in de stal is 120 mm dik en heeft een betonsterkteklasse C20/25 en milieuklasse XA2. De vloer bevat één wapeningsnet ø 8 (150-150 mm) met een dekking van 70 mm. Na het storten is de vloer monolitisch afgewerkt zodat er een vlak en hygiënisch oppervlak ontstaat. Op de tweede dag na storten is de betonvloer gezaagd. Er is een krimpvoeg aangebracht over de volledige lengte in het midden van de stal. Daarnaast zijn er om de 10 m overdwars krimpvoegen aangebracht. De betonvlakken zijn dus 12,5 bij 10 m. Alle voegen zijn tot een derde deel van de verharding ingezaagd. Hieronder scheurt de vloer automatisch verder gedurende de verhardingsfase. De pluimveehouder heeft ervoor gekozen om de voegen niet te vullen met een voegmiddel. Dat is ook het advies van aannemer Mari Albers van Bouwbedrijf Albers uit Schaijk. Zijn ervaring is dat de kit vaak weer loslaat wanneer de vloer na een ronde gereinigd wordt met een hogedrukspuit.

Twee banen vloerverwarming

In de vloer zijn twee banen vloerverwarming aangelegd. Elke baan is 2,5 m breed. De familie Buts heeft hiervoor gekozen omdat ze de eieren in de stal willen laten uitkomen. Het voordeel hiervan is dat de dieren meteen na de geboorte voer op kunnen nemen, geen transportstress ervaren en daardoor beter groeien dan wanneer de kuikens in de broederij uit het ei komen. Het aanleggen van vloerverwarming is een relatief dure investering maar maakt het concept van eieren uitbroeden op het kuikenbedrijf makkelijk toepasbaar.

Lichtstraat in zijwand

De stal is verder voorzien van een lichtstraat in de zijwand van de stal. In vergelijking met lichtplaten of lichtkokers in het dak (dat in de bestaande stallen aanwezig is) verwachten de pluimveehouders dat het indirecte licht via de zijkant voor meer rust zorgt. Nu er een ronde kuikens geleverd is, lijkt deze verwachting uit te komen.

Procedure nieuwbouw

Ondanks dat het bedrijf in een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) ligt, duurde de totale procedure voor nieuwbouw vijf jaar. Het voeren van de verplichte dialoog met provincie, burgers en gemeente nam al twee jaar in beslag. De bouw duurde vervolgens slechts drie maanden. 

 

Agrabeton, juli 2017

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn