• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

‘Hy-Care stal kan zonder antibiotica’

Met de bouw van een eigen proefstal wil Schippers Bladel aantonen dat het gebruik van antibiotica op een zeugenbedrijf tot een absoluut minimum beperkt kan worden.


De firma die veehouders voorziet van een breed scala aan dierbenodigdheden, waaronder reinigings- en ontsmettingsmiddelen, ziet dat in de varkensstallen ziektekiemen zich verspreiden, waardoor de inzet van antibiotica stijgt. Daarom heeft het bedrijf een stalconcept ontwikkeld waarmee ziekten niet over kunnen gaan van de ene op de  andere groep varkens. “Met Hy-Care maken we een knip. Kruisbesmetting tussen hokken en groepen dieren vermijden we door een nieuw stalontwerp”, zegt Victor van Wagenberg.

 

Zeug gaat naar verzorger

Het principe achter het Hy-Care stalsysteem is dat de veehouder niet meer in een hok met jonge biggen hoeft te komen én dat hij zijn werkzaamheden (behandelingen en entingen) op een arbotechnisch verantwoorde manier kan uitvoeren. Hiervoor heeft het bedrijf een systeem ontwikkeld waardoor het hok inclusief zeug en jonge biggen automatisch naar de verzorger toekomt via een bestaand rail- en liftsysteem zoals dat ook gebruikt wordt bij voorraadbeheer.
Het hok met de zeug en de biggen beweegt zich via het railsysteem automatisch naar een behandelruimte toe. Op de behandelplaats wordt eerst de mest afgelaten die zich onder het hok bevindt. Hierna wordt het hok lichtjes gekanteld zodat de jonge biggen zich aan één zijde bevinden en de verzorger de dieren kan behandelen. Als de werkzaamheden klaar zijn, gaat het kraamhok via het railsysteem weer automatisch naar zijn plaats en staat het volgende hok met de zeug en biggen alweer klaar.
Na het spenen van de biggen, verdwijnt de zeug uit het hok. De biggen blijven in hun vertrouwde omgeving tot het moment van afleveren aan het vleesvarkensbedrijf (circa 25 kg). Na afloop van een ronde wordt het hok geheel automatisch kiemvrij gemaakt in een wasmachine, waarmee ook een knip tussen rondes wordt gemaakt.

 

Zeugen boven elkaar

De dagen rondom de geboorte van de biggen staan de hokken stil in een kraamruimte waarbij het hok eenvoudig langs drie zijden te benaderen is via een werkbordes. Dit is een relatief dure oplossing omdat dit veel oppervlakte vraagt, daarom wordt dit alleen toegepast bij de eerste fase van de kraamperiode. Als de biggen vijf dagen oud zijn worden de hokken in een andere ruimte - de zoogafdeling - geplaatst zonder het werkbordes. Hier kunnen de hokken ook boven elkaar gezet worden.
Wanneer de hokken in de zoogafdeling vier hoog geplaatst kunnen worden, zijn de investeringskosten vanaf 1.500 zeugen gelijk met een standaard huisvestingssysteem. Voor de goede orde: de zeugen blijven alleen gedurende de kraamperiode in deze Hy-Care stal (23% van één cyclus) de overige tijd staan ze in een standaard huisvestingssysteem.
Op het proefbedrijf in Bladel staan achttien zeugen in de Hy-Care stal. Sinds 1 juli 2014 worden er proeven gedaan. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Van de 550 biggen die nu geleverd zijn aan het vleesvarkensbedrijf is de antibioticareductie 99 procent ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Ook de groei van de biggen gedurende de eerste zestig dagen is ruim 30 procent hoger dan van de referentiebiggen. “Dit is hoopgevend”, zegt Van Wagenberg. “We willen binnen enkele jaren een praktijkstal bouwen met een groot aantal zeugen.

 

Beton in vloer

In de kraamstal van de Hy-Care stal zijn geen mestkelders. De mest wordt verzameld onder het kunststof hok. De ruwbouw heeft wel een betonnen vloer. Deze vloer is voorzien van een coating zodat hij goed reinigbaar is en ziektekiemen zich niet in groeven en spleten kunnen nestelen. Van Wagenberg: “Ons doel is helder. We willen een varkenshouderij waar gen antibiotica gebruikt wordt.”

 

november 2014

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn