• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

‘In standaard roosters zit onvoldoende toekomst’

Sinds de zomer van 2015 richt betonleverancier Concrelit zich puur op het produceren van emissiearme stalvloeren. In standaard roosters zit onvoldoende toekomst, stelt directeur Henk-Jan Röfekamp, die onlangs ook afscheid nam als voorzitter van koepelorganisatie Agrab.

05 RöfekamHenk-Jan Röfekam

De markt beweegt zich volledig naar emissiearme stalvloeren, merkt Röfekamp. Zelfs in melkveestallen met luchtwassers en standaardroosters ziet hij weinig perspectief. “De burger en de melkverwerkende industrie willen koeien in de wei. Een luchtwasser plaatsen en de koeien binnen houden is niet de oplossing. Wij maken daarom de keuze om nog alleen emissiearme stalvloeren te maken.”
Betekent dit dat de vloerenfabrikant in de toekomst geen standaard roosters meer zal maken? “Alleen als er een vraag komt waarbij we seriematig kunnen werken en de kwaliteit wordt gehonoreerd, zullen we de order aannemen”, zegt de directeur van Concrelit. “Voor enkele stuks kunnen we de productielijn niet ombouwen. Kleine series zijn duur om te produceren en de markt is op dit moment niet bereid die meerprijs te betalen”. Als melkveehouders naast de emissiearme vloeren toch enkele standaard roosters willen aanschaffen, koopt Concrelit het benodigde aantal in via collega-bedrijven.

De markt is veranderd

De markt is in tien jaar tijd compleet veranderd, duidt Röfekamp de situatie. Waar vroeger standaard roosters veruit het grootste product waren, zijn dat nu de emissiearme vloeren. Standaard roosters worden ondertussen tegen dumpprijzen aangeboden waardoor het in stand houden van een eigen productielijn niet langer in verhouding staat tot de kwaliteitseisen die aan onze producten worden gesteld.
Ook de regionale rol van een betonfabrikant is voor een groot deel verloren gegaan. Röfekamp: “Transportkosten maken een behoorlijk deel uit van de totale roosterprijs. Omdat de roostervloer een generiek product was benaderden aannemers de betonleverancier die het dichtst in de buurt zat. Nu vloeren een eigen emissiewaarde en geometrie hebben, worden andere keuzes gemaakt. Afstand is geen issue meer.”

Nieuwe voorzitter Agrab

Röfekamp is de afgelopen zeven jaar voorzitter geweest van Agrab. Een mooi moment om het stokje over te dragen. Vanaf 1 januari 2016 is Wim Lubbers van HCI de voorzitter van deze belangenorganisatie van fabrikanten van agrarische betonproducten.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn