• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Innovatieplatform voor Nederlandse veehouderij opgericht

Zes bedrijven, alle actief met innovatie op het gebied van emissie-arme stallen, hebben een 'Innovatieplatform Duurzame Veehouderij' opgericht. Het doel: door samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden sneller komen tot het toepassen van nieuwe innovaties en integraal duurzame stalsystemen.

01-Eric-van-den-Hengel-660x440Eric van den Hengel, Innovatieplatform Duurzame Veehouderij

Terwijl bedrijven steeds meer kennis voor zichzelf houden, is juist samenwerking nodig om grote stappen vooruit te zetten in de Nederlandse veehouderij, stelt Eric van den Hengel, die namens de vereniging als woordvoerder fungeert van het innovatieplatform. "Maar overheden vragen, en bedrijven komen vaak slechts met deeloplossingen waardoor onvoldoende vooruitgang wordt geboekt. Samenwerking en een integrale aanpak zijn nodig om innovatie gelijk op te laten gaan met de veranderende vraag."

Wat was de concrete aanleiding voor de oprichting?
"Aanleiding waren de ammoniakmetingen van de emissiearme stalvloeren voor melkvee. De overheid interpreteerde de metingen vorig jaar anders dan de protocollen voorschreven. Dat leidde tot de nodige commotie bij de bedrijven die zich bezighouden met emissiearme vloeren. De huidige manier van werken tussen overheid en bedrijfsleven is hier debet aan. Het wekt wederzijds wantrouwen en dat is killing voor innovatie."

Welke bedrijven zijn bij het innovatieplatform betrokken?
"Het initiatief is gekomen van zes bedrijven die zich op een of andere manier bezighouden met emissiearme vloeren. Ondertussen hebben zich ook zes andere bedrijven aangemeld. Iedereen beseft dat wat met de ammoniakmetingen is gebeurd, in de toekomst ook bij andere thema's kan plaatsvinden. Daarbij moet worden gedacht aan fijnstof, geur, methaan en dierwelzijn. We willen op basis van samenwerking en wetenschap komen tot vooruitgang. De bedrijven die zich nu aangesloten hebben, zijn: Monteny Milieu Advies, Proflex, Concrelit, Animat, Pro Monitoring, Swaans Beton, HCI, V17 Agro, EnviVice, Berkel Beton, Den Boer Beton en G van Beek en Zn.

Jullie willen ook de overheid uitnodigen om deel te nemen in het platform.
"Jazeker. Onze doelstelling is om de overheid te betrekken en de ruimte te bieden om doelstellingen te presenteren en te discussiëren met het innovatieve bedrijfsleven. Naast het ontwikkelen van integraal duurzame stalsystemen willen we ook dat innovaties snel in regelgeving geïmplementeerd worden. Dat vraagt ook een nieuwe manier van beoordelen door de overheid. Weg van het oude wantrouwen en op zoek naar de verbinding. 

Snelheid is belangrijk voor innoverende partijen. Wij moeten met onze innovaties een markt kunnen creëren. Wanneer het lang duurt voordat een innovatie via regelgeving mogelijk gemaakt wordt, hebben andere partijen de innovatie ondertussen gekopieerd. Innoverende bedrijven durven daardoor niet altijd vol te gaan voor een innovatie of wedden op het verkeerde paard. Dat is zonde gezien de taakstelling die we als veehouderij vanuit de overheid en consumenten meekrijgen."

Niet elke innovatie blijkt later succesvol.
"Dat klopt. Dat is inherent aan innoveren. Maar als we sneller een innovatie kunnen testen in de praktijk, weten we ook sneller hoe succesvol dit is. We voorkomen dat we als sector wedden op een paard dat de race toch niet gaat winnen."

Wat moet het innovatieplatform opleveren?
"Een positieve schwung geven aan innovaties en nieuwe kansen creëren waardoor we als sector onze bijdrage kunnen leveren aan de klimaatafspraken van Parijs en de daaraan gerelateerde UN Sustainable Development Goals. Het huidige regeerakkoord past wat dat betreft perfect bij onze doelstelling. Het kabinet Rutte III richt het landbouwbeleid op het benutten van het landbouwpotentieel binnen de geldende natuur- en milieunormen. Daarbij hebben technische maatregelen de voorkeur boven volumebeperkende maatregelen. Juist hier kunnen en willen wij invulling aan geven."

 

Agrabeton, oktober 2017

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn