• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Innovatieve onderzoeksstal

Veevoerleverancier Denkavit heeft een nieuwe onderzoeksstal in gebruik genomen.

vorige

Via een nieuw aangelegd betonnen voetpad door het bos, kunnen bezoekers lopend vanuit de productielocatie in Voorthuizen naar de onderzoeksstal van het veevoerbedrijf, een wandeling van enkele minuten.

Elke afdeling vijf voergangen

De nieuwe stal biedt ruimte aan 1.440 kalveren en staat naast de bestaande onderzoeksstal voor ruim negenhonderd kalveren. De 140 m lange en 40 m brede stal heeft zes compartimenten. Elk compartiment biedt ruimte aan 240 kalveren en beschikt over vijf voergangen. In elke voergang wordt een ander voeronderzoek gedaan en dat onderzoek wordt in elk van de zes afdelingen herhaald om invloeden van stalklimaat uit te schakelen.

De vloer van de mestkelder en de putmuren zijn gestort, alle overige binnen- en buitenwanden boven het maaiveld zijn van prefab beton. Ook de vloeren in de stal (op de roosters na) zijn van prefab betonelementen. De roosters waarop de dieren lopen zijn van hardhout met een rubberen toplaag.

mestput

 

Mestschuif dwars onder stal

Onder de roosters zit een mestkelder van 0,30 m diep (zie tekening: ruimte boven de rode elementen) waarin een mestschuif is gemonteerd. Onder deze ondiepe kelder zit nog een mestput van 1,50 m diep (ruimte onder de rode elementen). In deze dieper gelegen kelder – en ook de ruimte onder de voergangen – wordt de dunne fractie opgevangen. De dikke fractie gaat naar een mestkelder die gelegen is onder het achterste deel van de stal waar een ziekenboeg is gevestigd.

De ondiepe kelders, met daarin de mestschuiven, lopen dwars onder de stal (van links naar rechts) en verzamelen de mest uit twee afdelingen (links en rechts van de centrale middengang). De vloer van de ondiepe kelder ligt onder een afschot van 2 procent naar een zijde en heeft een urinegoot van een paar centimeter diep (zie tekening: groene elementen). Aan de zijkant van de stal wordt de vaste mest op een mestband gestort, die de mest naar de diepe mestput brengt achter in de stal. De urine stroomt even voor de mestband naar de dieper gelegen mestkelder onder de dieren en onder de voergangen.

Brandmuren voor veiligheid

Om de kans op uitbreken en verspreiden van brand tegen te gaan, zijn verschillende maatregelen genomen. Twee afdelingsmuren zijn doorgetrokken tot aan de nok. In de centrale gang zijn er op deze plaats twee brandwerende doeken geplaatst (zie foto). Deze vallen naar beneden en sluiten de gang af zodat het vuur zich niet kan verspreiden.

 

mei 2015

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn