• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Kwaliteit sleufsilowand moet beter

Sleufsilowanden zijn in veel gevallen niet berekend op belasting tot aan de rand van de sleufsilo. Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen, zouden alle keerwanden (geleverd in de agrarische sector) zo geconstrueerd moeten worden dat aanrijden tot aan de rand mogelijk is.

Het probleem ontleed in vijf vragen en antwoorden.

Wat is de huidige praktijk?

Keerwanden worden in de agrarische sector voornamelijk toegepast als sleufsilowanden. De onderliggende berekeningen vloeien voort uit de BRL 2813. Praktisch houden deze berekeningen in dat er sleufsilowanden aangeboden mogen worden waarbij veehouders en loonwerkers ongeveer een halve meter van de wand moeten blijven met hun tractors en shovels. Dat is echter niet de praktijk. Om de conservering optimaal te laten verlopen, wordt het ruwvoer in sleufsilo’s aangereden tot aan de rand van de sleufsilo, dus tot aan de keerwand. Verdichten van het ruwvoer tot aan de rand is nodig om de kwaliteit te waarborgen en broei en schimmelvorming van het voer tegen te gaan.

Wat is het gevaar?

Het gevaar is dat het een keer misgaat en dat een veehouder of loonwerker naar beneden valt met zijn tractor omdat de wand het begeeft. Voorheen speelde dit probleem minder omdat sleufsilowanden niet zo hoog waren. Maar gezien de schaalvergroting worden de wanden flink hoger en de machines zwaarder. De kans dat het fout gaat neemt toe.

Hoe is het mogelijk dat producenten bij de berekening van de constructie er van uit mogen gaan dat er niet tot aan de rand gereden wordt?

Keerwanden werden vroeger voornamelijk toegepast in de weg- en waterbouw. Het is logisch dat je er dan vanuit gaat dat het vervoersmiddel niet tot aan de keerwand rijdt. Toen de keerwanden in de agrarische sector populair werden, zijn de normen van de weg- en waterbouw overgenomen. Het is daarom aan te bevelen dat de rekenregels aangescherpt worden. Veehouders zijn niet op de hoogte van de constructieberekeningen die voortvloeien uit de huidige richtlijn. Afwachten tot er iets gebeurt, is geen optie. Leveranciers en de betonbranche moeten actie ondernemen voordat er een ongeluk plaatsvindt.

Hoe kan deze omissie rechtgetrokken worden?

De oplossing is om de rekennormen voor keerwanden strenger te maken zodat ze tot aan de sleufsilowand belast kunnen worden. Producenten die een product leveren dat hier niet aan voldoet, zouden dit duidelijk kenbaar moeten maken.

Zijn er sleufsilowanden te koop die wel belast kunnen worden tot aan de rand van de sleufsilo?

Er zijn producenten die sleufsilowanden leveren die tot aan de rand belast kunnen worden. De constructieberekeningen zijn aangepast waardoor er meer wapening in deze wanden zit. Veehouders moeten zich goed laten informeren over de producten en vragen aan de leverancier of de sleufsilowanden wel of niet tot de rand belast mogen worden.

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

Agrabeton Nieuwsbrief


Agrabeton

Agrabeton Nieuwsbrief publiceert artikelen over duurzaam bouwen in de agrarische sector, speciaal gericht op toepassingen van beton. Meld u aan en ontvang Agrabeton achtmaal per jaar.

Aanmelden