• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Magneet helpt staalvezels in beton oriënteren

Mark Wijffels, student aan de TU Eindhoven heeft in zijn afstudeeronderzoek onderzocht of je met een magneet staalvezels in zelfverdichtend beton kunt oriënteren en of dit bijdraagt aan de sterkte van de constructie.

04 staalvezelsStaalvezels kunnen worden georiënteerd met behulp van een magneet.

Beton bezit een relatief lage treksterkte en heeft weinig rotatiecapaciteit. Om het geschikt te maken als constructiemateriaal wordt al decennialang staal toegevoegd in de vorm van wapeningsstaven. Deze wapening staat organische vormen in de architectuur nogal eens in de weg. Met de introductie van staalvezelbeton leken de architectonische mogelijkheden te worden vergroot. Het werd mogelijk flexibelere mallen te creëren omdat men niet, of minder, werd gehinderd door de starre en lastig te vervormen wapeningsstaven.

De regelgeving kwam echter nooit goed van de grond, onder meer doordat de vezelverdeling over de doorsnede van staalvezelbeton niet constant bleek te zijn. Met CUR-Aanbeveling 36 en CUR-Aanbeveling 111 is slechts het construeren van elastisch ondersteunde vloeren toegelaten. De tekortkoming heeft grootschalige toepassing in de praktijk flink in de weg gestaan.

Hoek van 30 graden

Het functioneren van staalvezelbeton is gebaseerd op de energie die is benodigd voor het onthechten en vervormen van de staalvezels na het scheuren van de constructie. Uit onderzoek blijkt dat deze energie maximaal is als de vezels zich onder een hoek van 30 graden ten opzichte van de belastingsrichting rangschikken. Om dit te realiseren, heeft Mark Wijffels in zijn afstudeeronderzoek een nieuwe methode ontwikkeld om vezels te kunnen richten in een verse betondoorsnede.
De methode houdt in dat met behulp van een elektromagnetische spoel een magnetisch veld wordt opgewekt. De spoel wordt vervolgens over een mal met vers beton bewogen. De aanwezige staalvezels zullen zich oriënteren naar de magnetische veldlijnen van de spoel. De beschreven methode richt zich op de prefab-betonindustrie. Omdat daar veelal zelfverdichtend beton (ZVB) wordt toegepast, is dit materiaal als uitgangspunt genomen. De doelstelling van het onderzoek is het verhogen van de effectiviteit van staalvezels in staalvezelbeton.

ENCI Studieprijs 2014

Met zijn afstudeeronderzoek heeft Wijffels de tweede prijs gewonnen van de ENCI Studieprijs 2014.

 

juni 2015

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

Agrabeton Nieuwsbrief


Agrabeton

Agrabeton Nieuwsbrief publiceert artikelen over duurzaam bouwen in de agrarische sector, speciaal gericht op toepassingen van beton. Meld u aan en ontvang Agrabeton achtmaal per jaar.

Aanmelden