• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Meer comfort met welzijnsvloeren vleeskalveren

Bijna acht jaar na de start van het onderzoek naar de alternatieve vloeren voor kalveren, is het rapport opgeleverd. De conclusie: kalveren ervaren meer comfort op welzijnsvloeren. Daarom wordt er een investeringsregeling opgetuigd.

vorige

 

Het onderzoek, uitgevoerd door Wageningen UR, bestond uit twee delen: een voorstudie naar verschillende alternatieve vloeren en een grootschalige vervolgstudie op praktijkbedrijven met de twee meest perspectiefvolle vloeren uit de voorstudie. De twee vloeren die verder onderzocht werden in de praktijktoets betroffen de Groene Vlag roostervloer van ICE en de roostervloer met rubbertopping van Easyfix. De praktijkproef vond plaats op zes rosékalverbedrijven en acht vleeskalverbedrijven.

Voorkeur liggedrag

Het onderzoek laat zien dat vleeskalveren een duidelijke voorkeur hebben voor de alternatieve vloeren als ondergrond om op te liggen. Uit de praktijkstudie blijkt dat op alternatieve vloeren bij zowel vlees- als rosékalveren significant minder gevallen van dikke knieën voorkomen dan bij de referentievloeren van hout en beton. Deze bevindingen tonen aan dat kalveren meer comfort ervaren op alternatieve vloeren. Dikke knieën worden veroorzaakt door hard contact tussen het kniegewricht en de vloer tijdens het liggen. Het moet echter niet verward worden met infectieuze aandoeningen aan het gewricht waarbij sprake is van pijn en kreupelheid.

Uitglijden en bevuiling

Wel nam de mate van bevuiling enigszins toe wanneer gebruik werd gemaakt van de welzijnsvloeren. Ook was het uitglijden van kalveren gedurende sommige gedeelten van de ronde hoger dan op de referentievloeren. Kalverhouders ervaren de welzijnsvloeren gladder en minder veilig. Gedragswaarnemingen en objectieve stroefheidsmetingen onderschrijven dit niet. Kalverhouders die aan het onderzoek mee hebben gedaan, adviseren de fabrikanten hun vloeren stroever te maken zodat de beloopbaarheid verbetert.

Investeringsregeling

Omdat er geen meeropbrengsten tegenover staan door technische voordelen, drukken de alternatieve vloeren het inkomen van kalverhouders. Voor vleeskalveren bedragen de meerkosten bij nieuwbouw 12.000 tot 60.000 euro, afhankelijk van de grootte van een bedrijf. Om ervoor te zorgen dat kalverhouders deze vloeren toch gaan aanschaffen, wordt er een investeringsregeling opgetuigd. Dit houdt in dat een kalverhouder die investeert in welzijnsvloeren tot maximaal 40 procent subsidie kan ontvangen. In de praktijk zal dit betekenen dat veel traditionele houten vloeren verdwijnen en daarvoor in de plaats betonnen roosters worden gelegd met een rubberen toplaag.

Lees ookAgrabeton, december 2017

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn