• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Meer rendement met coaten betonvloer en hygiënisch werken

Werken volgens het Hy-Care-principe van MS Schippers verbetert het rendement per varkensplaats met 14 euro. Zeventien varkensbedrijven passen momenteel deze werkwijze toe.

vorige

Het Hy-Care-concept behelst een serie maatregelen waaronder het coaten van de betonvloeren in het varkenshok, het bestrijden van ongedierte, het verbeteren van de waterhygiëne en het strikt naleven van een werk- en schoonmaakprotocol. Het resultaat van deze maatregelen is fors minder ziektekiemen in de stal waardoor de kans op een uitbraak lager is en het antibioticagebruik daalt.

Poriën in beton

Ziektekiemen zoals bacteriën, virussen en schimmels bevinden zich overal in de stal. Wanneer de vloeren en wanden voorzien zijn van een coating kunnen kiemen zich niet meer schuilhouden in de poriën van het beton. Het vocht (inclusief de ziektekiemen) kan niet in de vloer of wanden trekken waardoor het staloppervlak schoon blijft en snel te reinigen is.

Onderzoek toont aan dat bij vleesvarkens in de referentiegroep aan het eind van een mestronde zes veelvoorkomende varkensziekten in het bloed aanwezig zijn. Bij de dieren in de Hy-Care groep zijn dat er slechts drie. Werken volgens de Hy-Care-principes hield de ziekten Mycoplasma, Circo en Salmonella volledig buiten de deur.

Lager niveau

Naast het feit dat Hy-Care drie ziekten in z'n geheel wist te weren uit de stal, bleek er ook een groot verschil te zitten in de mate waarin de ziektekiemen werden aangetroffen. Gedurende de ronde werd in de mest van de Hy-Care dieren slechts 20 procent van de ziektekiemen aangetroffen ten opzichte van het aantal ziektekiemen in de mest van de dieren in de referentiestal. Varkens in de Hy-Care-stal leveren betere technische resultaten. Ze groeien 20 procent harder en de voerconversie verbetert met 10 procent. Het antibioticagebruik daalt met 90 procent. Het totale economisch voordeel komt daarmee uit op 14 euro per varkensplaats.

Meer informatie

- Gecoat beton in HyCare-stal laat varkens harder groeien (Agrabeton april 2016)

 

Agrabeton, 9 oktober 2017

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn